Woordenboek Kal Plat

Kal Plat

Eijsdens woord vervoegingen werkwoorden Nederlandse betekenis met voorbeelden Geluidsfragment
wdt_ID Eijsdens woord vervoegingen werkwoorden Nederlandse betekenis met voorbeelden Geluidsfragment
1 jaan - 1. opscheppen; Get van z'ne jaan maoëke = opscheppen 2. van de domme houden; De dèès of ste vaan Sint Jaan kums = je houdt je van de domme 3. grote meneer spelen; De groéte Jaan oéthange = de grote meneer spelen; Jaan, Piet of Kläös = de eerste de beste; Mèèsjterjaan sjpuële = de baas spelen. diech kins diech get van d'ne jaan maoëke
2 jaanke jaanke, gejaank, jaankenterre janken ich been dat gejaank van daen hoengd meuj
3 jaap/jäöp flinke wond; Dae zat z'ch 'ne flienke jaap ien ze bèèn = hij verwondde zich erg aan zijn been dae zat z'ch 'ne flienke jaap ien ze bèèn
4 jénke jénkde, gejénk, jénkenterre huilen dat mèètske jénkt ziech get eweg
5 jach -, jechske 1. vaartuig; Bie de bos liek 'n sjoen jach 2. jachtterrein 3. jachtseizoen; De jach is oeëpe. 4. de jach tèèkene = contract/toestemming om te mogen jagen. 5. gekrakeel; Dao waor 't jach = daar was een fikse herrie 6. vuurkanaal van kachel, oven dao waor 't jach bie de bos liek 'n sjoen jach
6 jannes -e,-, groot, fors voorwerp of persoon ien d'n optoch reej 'ne jannes van 'ne tractor
7 jannewaoërie januari havve jannewaoëri been iech jäörig
8 janverdomme bastaardvloek
9 jao ja; Nèè hebste, jao kinste kriége jao, ... iech kaom
10 jaoge ich jaog; dich jeugs; haeë/zie jeug; vier jaoge; gier/dier jaogt; zie jaoge; joog, gejaog, jaogenterre 1. jagen 2. opjagen; Liek miech neet zoe te jaoge. 3. zich haasten; Zich jaoge 4. hard waaien; De wiengd jeug. 5. goed trekken, snorren; De kachel jeug väöl luj haawe neet van jaoge