Wegkruizen

In deze verzameling zijn alle wegkruizen opgenomen die zich binnen de grenzen van de oude gemeente Eijsden bevonden vóór de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1982. De lijst is aangevuld met kruizen welke na deze datum werden opgericht. Enkele wegkruizen behoren momenteel tot het beheersgebied van onze zustervereniging Grueles en van Stichting wegkruizen St. Geertruid. Ook heeft de groepering "De Kruisheren" van Voeren een veldkruis in onderhoud, geadopteerd. Dit wordt dan als zodanig vermeld. Als er in ons kwartaalblad Uit Eijsdens Verleden over een bepaald kruis iets is gepubliceerd, dan wordt hiernaar verwezen. Momenteel wordt de verzameling gedigitaliseerd en de komende tijd zullen steeds meer kruizen en beschrijvingen hiervan aan de digitale verzameling worden toegevoegd tot een totaal van 91 kruizen.