Voor U gelezen uit …. (Henk Boersma)

In de loop der jaren heeft ons medebestuurslid Henk Boersma een aantal artikelen geschreven die gepubliceerd zijn in het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (LTG). Deze artikelen kunnen ook voor de lezers van Uit Eijsdens Verleden van belang zijn voor hun familiegeschiedenis of uit algemene interesse voor de geschiedenis van Eijsden.
De betreffende nummers van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (LTG) zijn veelal nog te koop bij de uitgever het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht. Zie de website www.lgog.nl. voor nadere informatie.

LGOG is momenteel doende zijn uitgaven te digitaliseren. Tegen die tijd kan iedereen de publicaties gratis in lage resolutie downloaden.

Het betreft:
– De kerkregisters van de RK-parochie H. Martinus te Breust (1670-1705), in: LTG jrg. 19 (1991) nr. 2 pag. 49-54.
– Genealogie Knibbens (ca. 1600- ca. 1700), in: LTG jrg. 20 (1992) nr. 3 pag. 82-85.
– De bestuurders en functionarissen van het Kanton Eijsden (1796-1800), in: LTG jrg. 21 (1993) nr. 3 pag. 83-94.
– Genealogie Teuth (Tuijth). Het nageslacht van Claes Vrancken en Pincke Jan Teuth (Eijsden en omgeving circa 1550-1800), in: LTG jrg. 36 (2008) nr. 1 pag. 3-19.
– Fragment genealogie familie Dolmans (Maastricht en omgeving). Het nageslacht van Pieter Dolmans (ca. 1562 – ca. 1630) en Elisabeth Jamaer alias van Aust (ca. 1560- ca. 1625), in: LTG jrg. 38 (2010) nr. 3 pag. 73-89 (deel 1).
– Predikanten van de protestantse gemeente Eijsden 1633-1795 (1811), in: LTG jrg. 40 (2012) nr. 2 pag. 41-55.
– De familie Jonckhans, voordien genaamd Simons, uit Eijsden en Maastricht, in: LTG jrg. 41 (2013) nr. 4 pag. 117-125; idem LTG jrg. 42 (2014) nr. 1 pag. 31 [schematisch overzicht].
– De familie Mieckens uit Eijsden (ca. 1500-ca. 1665), in: LTG jrg. 43 (2015) nr. 1 pag. 16-27.
-Het nageslacht van Jacques Fourestier Lanous, réfugié de Saintonge in: LTG jrg. 43 (2015) nr. 4 pag. 99-113.
– Andreas van Wel, pastoor en volleerd administrateur van de parochie Breust (1705-1744), in: LTG jrg. 44 (2016) nr. 3 pag. 83-88.
– Dopen van kinderen van Maasschippers te Luik 1673-1702, in: LTG jrg. 46 (2018) nr. 2 pag. 61-62.
– Joannes Godefridus Lebens en Anna Lousberchs hun voor- en nageslacht, in: LTG jrg. 47 (2019) nr. 3 pag. 79-94 (deel 1).
– Joannes Godefridus Lebens en Anna Lousberchs hun voor- en nageslacht, in: LTG jrg. 47 (2019) nr. 4 pag. 147 (vervolg).
– Joannes Godefridus Lebens en Anna Lousberchs hun voor- en nageslacht (slot), in: LTG jrg. 48 (2020) nr. 1 pag. 17-24 (vervolg).
– De graftegel van het echtpaar Blonden-Willems in: LTG jrg. 48 (2020) nr. 4 pag. 126-130 (aangevulde versie van De graftegel van het echtpaar Hendrick Blonden (overleden 1702) en Elisabeth Willems (overleden 1696), zoals verschenen in: UEV nr. 155 (2020) 5-9).