Tentoonstelling van Binding naar verbondenheid : mei 2019

Stichting Kunsj ien de vietrien, Stichting Eijsdens Verleden en de gemeente Eijsden-Margraten hebben gezamenlijk een tentoonstelling georganiseerd over de geschiedenis van het klooster met als titel ‘Van Binding naar Verbondenheid. De tentoonstelling was te bezichtigen in de periode van 11 mei tot en met 20 mei.

Op vrijdag 11 mei werd de tentoonstelling geopend met voordrachten door mevr. Desirée Duijkers, voorzitter van de stichting Kunsj in de Vietrien en dhr. Bert Schutte, voorzitter van de Stichting Eijsdens Verleden. De officiële opening werd verricht door burgemeester Akkermans. De algehele presentatie was in handen van dhr. André Spauwen, voormalig loco-burgemeester van Eijsden. Als intermezzo speelden de kleindochters van dhr. René Huijnen op hobo.
De tentoonstelling bestond uit een grote hoeveelheid van historisch beeldmateriaal en originele huisraad uit het voormalige Ursulinenklooster.
Naast het beeldmateriaal van het voormalig klooster waren er schilderijen met Bijbelse taferelen van Jackie Janssen, geschilderde eieren en iconen gemaakt door de Schildersgroep Eijsden, olv Leon Joosten en beelden en geborduurde religieuze thema’s uit de verzameling Religieuze beelden en memorabilia van Gerard Buren te zien.
Stichting Eijsdens Verleden heeft ter gelegenheid van de tentoonstelling een speciale uitgave van Uit Eijsdens Verleden uitgegeven. In deze uitgave staat een groot aantal artikelen over de geschiedenis van het klooster en religieuze kunst gemaakt of verzameld door Eijsdenaren. Deze artikelen gingen vergezeld van een gedichten-cyclus over de sacramenten van de Oost-Maarlandse dichter Jan Smulders.
De cineast Thijs Eyck heeft met medewerking van Maria Rutten-Janssen, een documentaire gemaakt over het leven in of voor het Ursulinenklooster en de vrouwen, die er les volgden.
De tentoonstelling werd verder opgeluisterd met optredens van de Eijsdense troubadour Laur Rutten en voordrachten van de Eijsdense toneelvereniging VET.
De expositie was te zien in de Kapel van het voormalige Ursulinenklooster c.q. de Raadzaal van het gemeentehuis, Breusterstraat 27 te Eijsden.
Enkele sfeerbeelden: