Tentoonstelling Bronk-processie en Bronk 1 t/m 10 juni 2019

Om in de sfeer van de Bronk te komen organiseerde Stichting Eijsdens Verleden en Stichting  Katholiek Erfgoed van 1 tot 10 juni 2019 een expositie over de Bronk-processie en de Bronk. De expositie was dagelijks te zien  van 11 tot 17 uur in de wapenzaal van het Ursulinenconvent aan de Breusterstraat.De expositie werd ook afgelopen jaar in juni gepresenteerd in het gerestaureerde klooster Hoogcruts onder de titel Processie en bedevaarten in het heuvelland. Het thema van de expositie was de Sacramentsprocessies in het Zuid-Limburgse heuvelland met de aansluitende Broonkfeesten waar de Cramignons gedanst worden.
Met het feest van Sacramentsdag, dat op de tweede donderdag na Pinksteren valt, wordt gevierd dat Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven en onder de mensen wil blijven door zijn tegenwoordigheid in de geconsacreerde hostie. Het Allerheiligste Sacrament (hostie) wordt in een monstrans door een priester onder een baldakijn in een processie door de straten van de parochie gedragen. Het ontstaan van deze feestdag is terug te brengen naar Luik in het jaar 1246, toen Juliana van Cornillon erin slaagde om de bisschop van Luik ervan te overtuigen om dit feest in te stellen in. In 1264 bepaalde paus Urbanus IV, ooit als aartsdiaken werkzaam in Luik, dat deze feestdag voortaan door de hele Kerk gevierd moest worden. De Bronk is sindsdien een belangrijke feestdag voor de parochies in het heuvelland. De schutterij trekt met bielemannen vroeg uit om de processieroute te verkennen. Na de Hoogmis  wordt de processie opgesteld en trekt vervolgens door het dorp. Onderweg zijn er één of meer rustaltaren. Na binnenkomst wordt het Allerheiligste aanbeden in het Tantum ergo.De Bronk is ook een familie –en dorpsfeest. Straten en huizen langs de route worden versierd en op pleinen en in de straten wordt de cramignon gedanst.De expositie toonde een overzicht van de de Bronk(processie) in Eijsden, Mesch, Oost-Maarland, Noorbeek en Eckelrade door de jaren heen. Naast foto’s waren er ook film- en muziekfragmenten te bewonderen.In de weekenden was het tevens mogelijk om het nieuwe lokaal van de Stichting Eijsdens Verleden te bezichtigen.