Werkgroep weg- en veldkruizen

De werkgroep weg- en veldkruizen houdt zich o.a. bezig met het inventariseren en bijhouden van de gegevens van de  weg- en veldkruizen in de  gemeente Eijsden.
De verzameling bevat meer dan 90 wegkruizen, beelden en kapelletjes, die zich binnen de grenzen van de oude gemeente Eijsden bevonden vóór de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1982.
De verzameling  is aangevuld met kruizen welke na deze datum werden opgericht. Enkele wegkruizen behoren momenteel tot het beheersgebied van onze zustervereniging Grueles en van Stichting wegkruizen St. Geertruid.
Ook heeft de groepering "De Kruisheren" van Voeren een veldkruis in onderhoud, geadopteerd. De werkgroep neemt ook initiatieven om gezamenlijk met de plaatselijke buurt verdwenen of vernielde kruizen te heroprichten of voor vervanging te zorgen. Als voorbeeld noemen we hierbij de kruizen in de la Margellelaan, Stationsplein en hoek Bellefleur/Loenen die, vooral door de inspanningen van de plaatselijk bewoners, maar mede door de bemoeienis van de werkgroep weer staan te pronken. 
In een enkel geval is hierover in ons kwartaalblad een artikel verschenen.
Elders op deze website, onder de rubriek collecties kunt U meer informatie vinden over elk afzonderlijk kruis. Klik hier voor de collectie.
Momenteel is de werkgroep druk bezig om de zeer uitgebreide set aan informatie, in de afgelopen jaren verzameld door ons lid Bèr Pachen, te digitaliseren en te verwerken zodat deze informatie voor het publiek toegankelijk wordt. Een behoorlijk karwei dat we in de loop van 2021 willen afronden. Alle kruizen en de relevante informatie hiervan zullen dan via de pagina "collecties" te bekijken zijn. Voor meer informatie of wilt U iets melden, neem contact op met Mathieu Theunissen via het secretariaat.