Werkgroep Toponiemen

Binnen de Stichting Eijsdens Verleden is er een werkgroep geformeerd die zich bezighoudt met de toponiemen van wegen, veldwegen, straten, voetpaden, steegjes of op zijn Eèsjders gezegd “gatsen”.
Het boeiende is er achter te komen waar de namen van de wegen e.d. vandaan komen en hoe ze in de volksmond genoemd werden of nog genoemd worden.
De bedoeling van de werkgroep is om de toponiemen van alle straatnamen e.d. op taalkundige- en cultuurhistorische gronden proberen te achterhalen. Ons startpunt is de naamgeving rond het jaar 1840.
In het verleden was straatnaamgeving e.d. niet het werk van ambtenaren of van een straatnaamcommissie maar van de gewone mensen die daar woonden, leefden en werkten.
Als ze om zich heen keken zagen ze iets dat voor hen betekenis had en gaven er een naam aan. Deze namen zijn grotendeels terug te vinden op oude kaarten maar zijn ook door overlevering doorgegeven. De Stichting Eijsdens Verleden is in het bezit van de oude kadasterkaarten van Eijsden (1840), wegenleggerkaarten uit verschillende jaren (o.a.1871) en ander bescheiden met een schat aan informatie. Het is ons vooral te doen om de oude benaming van wegen, veldwegen, straten, voetpaden en steegjes of gatsen van vòòr 1840 en van nà 1840.
Als u iets weet of wilt weten over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep toponiemen van onze Stichting: t.w. Marie Anne van der Cruys en Jacques Warnier of kenbaar maken via het secretariaat.
Wij zien uw bijdrage gaarne tegemoet.
Klik hier voor wat voorbeelden uit de collectie.