Werkgroep Onderzoek- en Publicatiebegeleiding

De werkgroep Onderzoek- en publicatiebegeleiding helpt personen op weg die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar het rijke verleden van Eijsden en helpt hen bij het vastleggen van hun resultaten. Op de eerste plaats worden onderzoekers geholpen bij het definiëren van hun onderzoeksvragen en wordt hen gewezen op de beschikbare literatuur over het betreffende onderwerp. Vervolgens wordt aangegeven waar en hoe verder onderzoek kan plaatsvinden in archieven of anderszins. Op de tweede plaats worden handvatten aangereikt om van de beschikbare gegevens een verantwoord en leesbaar historisch artikel of verhaal te maken. Momenteel wordt deze werkgroep bemenst door Henk Boersma. Stuur uw hulpvraag via mail naar secretaris@eijsdensverleden.nl. Het verzoek wordt dan in behandeling genomen en er wordt contact met u opgenomen.