Werkgroep Collecties

Doel van de Werkgroep Collecties

Het doel van de Werkgroep Collecties van de Stichting Eijsdens Verleden (SEV) is het verzamelen, het ontsluiten, het beheer en het beschikbaar stellen van historisch belangrijk materiaal voor publicaties en anderszins (bijv. tentoonstellingen). Grootverbruiker is de redactie van het eigen kwartaalblad Uit Eijsdens Verleden. Derden kunnen materiaal gebruiken voor tentoonstellingen of het verluchtigen van publicaties.

Werkavonden

Elke even week, op de woensdagavond, vanaf 19.30 uur, is de vaste werkavond van de Werkgroep Collecties. De werkavonden vinden plaats in het verenigingslokaal in de kelder van het gemeentehuis van Eijsden aan de Breusterstraat.
De werkzaamheden bestaan uit het scannen en beschrijven van foto’s en dergelijke, het digitaliseren van informatie, het inventariseren en ordenen van boeken en tijdschriften, het klapperen van bidprentjes, het inplakken van krantenknipsels, etc. Kortom het ontsluiten en ordenen van onze collecties.
Spreekt dit u aan kom dan eens buurten. Er is altijd behoefte aan extra handen. Wellicht kunnen we u als vaste medewerker begroeten.

Collecties van de Stichting Eijsdens Verleden

  • De collecties van SEV zijn zeer divers. Een belangrijke collectie is het fotoarchief.
    Dit archief omvat inmiddels ca. 13.500 afbeeldingen die een divers beeld bieden van gebouwen, personen, activiteiten, verenigingen en gebeurtenissen in Eijsden.
  • Voorts is een boeiende collectie kaarten, met name kadasterkaarten, wegenkaarten en (land-)kaarten bij elkaar gebracht.
  • De SEV-projectgroep “Toponiemen” is bezig met het verzamelen, bundelen en verwerken van gegevens van benamingen van velden, straten en veldwegen.
  • De deelcollectie boeken,brochures, tijdschriften, artikelen en knipsels biedt een doorsnede van datgene wat reeds eerder over Eijsden is verschenen. SEV heeft een aantal abonnementen op historische tijdschriften en onderhoudt ruilabonnementen met andere historische verenigingen. De bibliotheek telt honderden banden die onderzoekers en belangstellenden op weg kunnen helpen bij hun onderzoek. Een kleine greep: ons eigen kwartaalblad Uit Eijsdens Verleden, genealogische werken (Marutgen, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie), familiedossiers, krantenartikelen vanaf ca. 1875, streekbladen, dialectboeken (Veldeke), Jaarboeken (LGOG, Valkenburg) en historische tijdschriften (De Maasgouw), op onderwerp gebundelde informatie, maar ook losse aantekeningen en ten laatste een bonte verzameling van brochures en feestgidsen van Eijsdense verenigingen en instituten (jubileum uitgaven, herdenkingsuitgaven, kronieken etc.).
  • Tot de collecties van SEV behoren ook de door verenigingen, bedrijven en instituten bij SEV ondergebrachte archieven. Één van deze archieven, het Zinkwitarchief, is voor nadere studie in bruikleen gegeven aan het Sociaal Historisch Centrum te Maastricht. Momenteel heeft SEV onder andere in bruikleen archieven van de Eijsdense jonkheden, de Jeugdraad, de Eijsdense Brandweer, ‘Eijsden 50-jaar bevrijd’, Jonge Boeren en van de Missienaaikrans.

Een zeer vermeldenswaardige aanwinst is het archief van wijlen oud-burgemeester en oud-bestuurslid H.J.G. Wijnands (ca 150 archiefdozen).

Contacten

U kunt contact opnemen met de “Werkgroep Collecties” via het e-mailadres secretaris@eijsdensverleden.nl . Het is ook mogelijk om gewoon op een werkavond binnen te lopen. Meld U in dat geval wel even van te voren aan.