Over Stichting Eijsdens Verleden

Wie zijn wij?

Stichting Eijsdens Verleden is een vereniging die tot doel heeft het historisch onderzoek met betrekking tot Eijsden en haar omgeving te bevorderen en de resultaten daarvan vast te leggen, een en ander in de ruimste zin des woords.

Wat doen wij?

Wij proberen dit doel te bereiken door zelf onderzoek te doen en door anderen te vragen zaken uit te zoeken. Wij zetten ons in voor de instandhouding van gebouwen, straten, pleinen, landschappen met een historische betekenis. Eigenlijk voor alle zaken met een cultuurhistorisch belang. Zo pleiten wij voor het behoud en onderhoud van begraafplaatsen en kerkhoven. Wij doen indien nodig zelf archeologisch onderzoek of werken mee aan dat van anderen. Logisch gevolg is dat wij streven naar het behoud van het archeologisch erfgoed. De volgende stap is het meewerken aan beleid dat de bedoeling heeft om cultuurhistorische waarden in stand te houden. Wij proberen onze doelstelling ook te realiseren door het verzamelen en bewaren van boeken, tijdschriften, kaarten, foto’s, films, video’s, archeologische vondsten en geschiedkundig belangrijke voorwerpen en dergelijke die van cultuurhistorisch belang zijn. Maar ook het vastleggen van dialect en toponiemen heeft onze aandacht. Onze donateurs en andere belangstellenden kunnen kennis nemen van de resultaten van onze inzet door ondermeer de publicaties in ons eigen kwartaalblad “Uit Eijsdens Verleden”, de met enige regelmaat door ons uitgegeven boeken, en de tentoonstellingen die wij organiseren.

Hoe werken wij?

Stichting Eijsdens Verleden is een organisatie die haar doelstellingen tracht te realiseren door de inzet van vrijwilligers die wij medewerkers noemen. Onze inkomsten komen uit de bijdrage van donateurs, de verkoop van ons tijdschrift of andere activiteiten die inkomsten genereren.

Het bestuur bestaat thans uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, een vertegenwoordiger van de werkgroep redactie en een vertegenwoordiger van de werkgroep collecties. In beginsel worden de bestuursleden voor vier jaar benoemd. Zij treden af volgens een bepaald rooster, maar kunnen opnieuw benoemd worden.

De medewerkers van de Stichting Eijsdens verleden zijn ingedeeld in werkgroepen. De werkgroep redactie zorgt voor de totstandkoming van het tijdschrift “Uit Eijsdens Verleden”. Hierin een keur van artikelen van kortere of langere omvang, echter steeds historisch verantwoord en voorzien van een uitgebreide verantwoording. De redactie ziet bijdragen met belangstelling tegemoet. De redactie beoordeelt de geschiedkundige waarde, betekenis en verantwoording en een juist gebruik van de taal. Zij verzorgt ook de contacten voor een mooie grafische vormgeving, het drukken en de verspreiding van het blad.

De werkgroep collecties verzamelt historisch materiaal, zij inventariseert en categoriseert de foto’s, archiefstukken, enz. De bibliotheek, het fotoarchief en de documentencollectie groeien elk jaar. Er is gestart met de digitalisering van het materiaal. Veel werk waarbij wij nog medewerkers kunnen gebruiken. Binnen de groep collecties is een apart werkgroepje bezig met het project Toponiemen. Op basis van oude Kadasterkaarten wordt informatie verzameld over de wegen en straten, de paden en stegen in en rond Eijsden.

Wanneer er voldoende medewerkers beschikbaar komen kunnen er meer werkgroepen gevormd worden zodat iedereen zich vooral kan bezig houden op zijn eigen favoriete terrein.

Aan de slag?

Elke veertien dagen is er op woensdag een werkavond, waarop de medewerkers naar believen bij elkaar komen. Zij duiken in het verleden van Eijsden, werken aan de collecties, beantwoorden vragen, beschrijven foto’s, ordenen de bibliotheek, klapperen en digitaliseren bidprentjes etc. etc.. De koffie en een koekje staat altijd klaar en in een rustige ambiance wordt met veel enthousiasme gewerkt. De werkruimte en ook het archief van Stichting Eijsdens Verleden is tijdelijk ondergebracht in de kantine van de voormalige voetbalclub Oranje Boys te Maarland.  Na tientallen jaren in het klooster van de Ursulinen gevestigd te zijn moesten we in Juni 2024 door de huuropzegging van de huidige eigenaar met al onze spullen vertrekken uit dit imposante gebouw dat zelf al een rijke geschiedenis heeft als klooster en internaat/school van de Zusters Ursulinen.

TOP