SHEM project

“SHEM “  Stichting Samenwerking Heemkunde Eijsden Margraten.

De stichting heeft als doel: het initiëren, stimuleren, coördineren, en organiseren van projecten van bovenlokaal niveau op historisch en heemkundig gebied in de gemeente Eijsden-Margraten, mede in het belang van en mogelijk op initiatief van het Gemeentebestuur van de gemeente Eijsden-Margraten en de hierna te noemen stichtingen of verenigingen voor Heemkunde, hierna ook te noemen: “de deelnemer “ waarbij te denken valt aan archiefonderzoek, collectievorming en -ontsluiting, het (doen) schrijven en uitgeven van publicaties, het organiseren van tentoonstellingen, thema- avonden en rondleidingen alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

Bedoelde deelnemers zijn:
Stichting Heemkunde Eijsdens Verleden,
Stichting Heemkunde Bemelen, Stichting Historische Kring Cadier en Keer,
Stichting Grueles Gronsveld,
Stichting Heemkunde Mheer,
Stichting Heemkunde Heem en Groen Noorbeek,
Stichting Heemkunde Tebannet-Banholt,
Heemkunde Vereniging Margraten,
Heemkundevereniging Sint-Geertruid,
Alsmede die stichtingen/verenigingen, die daartoe alsnog door het bestuur van de stichting worden toegelaten.

Momenteel zijn enkele deelnemers van diverse  heemkunde verenigingen onder begeleiding van SHEM bezig met het Aezel projek . ( Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en leefgemeenschappen ). KLik hier voor meer informatie over het Aezelprojek.
Ook geeft SHEM  4 keer per jaar een Nieuwsbrief uit waar al deze heemkunde verenigingen hun laatste nieuwtjes in kunnen  vermelden. tevens zijn zij het aanspreekpunt van de  Gemeente naar de Heemkunde verenigingen