Maarland

In dit boek is geprobeerd om de geschiedenis van Maarland te beschrijven vanaf haar ontstaan, tot op heden, met veel aandacht voor de in sneltreinvaart verdwenen dorpse elementen die Maarland karakteriseerden, de kleine bedrijfjes en winkeltjes, de cafés en verenigingen. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar dat wat is gebleven: de Sacramentsprocessie en de Bronk.

Het is aan het comité Nieuwe Vlag (voor de jonkheid van Maarland) 2004 te danken dat dit boek is verschenen. Dit Comité stelde zich ten doel om het 75 jaar oude vaandel van het jonkheid te vervangen door een nieuw exemplaar, hetgeen inmiddels ook is geschied, en om een boek te realiseren waarin de wederwaardigheden van Maarland zouden worden beschreven. Daarvoor werd de schrijver van dit boek Henk Boersma benaderd.
Henk Boersma, Maastricht oktober 2004.