Kadastrale Atlas van Eijsden 1840

De Kadastrale Atlas is een van de uitgaves van de Stichting Eijsdens Verleden en bestaat uit 2 delen. De Kadastrale Atlas zelf en de topografische kaart behorende bij deze Kadastrale Atlas.
In de Kadastrale Atlas zijn op perceelsniveau alle kadastrale gegevens opgenomen die in 1840 zijn vastgelegd bij het tot stand komen van het kadaster van Eijsden. Van 4.749 percelen , hieronder ook begrepen huizen en andere bebouwingen is onder andere vastgelegd wie de eigenaren waren, hoe groot de percelen waren en waarvoor de grond werd gebruikt.
Dat alles naar de situatie van 1840. Alle aanzienlijke aanpassingen aan het grondgebruik nadien zijn uiteraard niet zichtbaar op de kadasterkaarten. Daarmee geeft dit boek een uniek inzicht in de situatie van Eijsden aan de vooravond van alle onomkeerbare veranderingen zoals aanleg van autoweg, vestiging van de Zinkwit, de spoorlijn Luik Maastricht en grootschalige woningbouw.

Henk Boersma, Eijsdens Verleden. 2012
Henk Boersma Eijsden 2012.
Te koop bij Eijsdens Verleden voor 25,-