De bevolking van het kanton Eijsden in 1796

Bij genealogisch onderzoek lukt het niet altijd om uit het oog geraakte personen middels de meest gebruikelijke bronnen zoals de akten van de Burgelijke Sand, de bevolkingsregisters, de Doop- Trouw- en begraafboeken en lidmatenregisters in geval van gereformeerden, te achterhalen.Via ingewikkelde en langdurige speurtochten, maar ook met toevalstreffers, lukt het soms toch nog. Ook is het vaak moeilijk om verantwoorde gezinsreconstructies te verwezenlijken of beroepen te achterhalen. Eén van de bronnen die bij de oplossing van bovengenoemde vraagstellingen behaulpzaam kan zijn wanneer het onderzoek stokt in de periode van pakweg 1775-1825 is de op instignatie van de Franse overheid aangelegde Inwonerslijsten uit 1796 en later.

Kort na de inlijving van deze streken bij de Franse Republiek per 1 oktober 1795 werden de bedoelde lijsten reeds opgemaakt, niet met de bedoeling latere stamboomvorsers te helpen bij hun onderzoek, maar om inzicht te vergaren over de bevolkingssamenstelling voor bijvoorbeeld belastingheffing en dienstplicht. Het hoeft geen betoog dat het een immens kwarwei is deze lijsten door te werken om een verloren gewaande voorouder op te sporen of een ander gegeven te reconstrueren.

Dit boek wil behulpzaam zijn bij onderzoek in de gemeenten van het kanton Eijsden.
Het boek is geschreven door Henk Boersma in 2002. nadere info: Henk Boersma.
Het boek is helaas uitverkocht