Kal plat

Hieronder vindt U steeds een wisselende selectie van oude Eijsdense woorden uit het blad van de stichting, UEV, die wellicht niet (meer) bij iedereen bekend zijn. Later zullen we deze collectie nog gaan uitbreiden met Eijsdense gezegdes.

Onder Redactie van Marlies Haenen, Pierre Jeukens en Annie Aarts-Crousen.
Correspondentie kan rechtstreeks naar kalplat@eijsdensverleden.nl
baoj ('ne of de)een agent, veldwachter
bijjs, Aoker bijjskoude noordoosten wind, vanuit Aken
botteleuitbotten, uitlopen. Bijv. De bujm zien aon 't bottele - de bomen lopen uit, je kunt de knoppen al zien.
faerfikketäör ('ne) / verificateur, kortweg viccontroleur bij de douane
fénk, ‘nne sjmaoëlehonger. Bijv. Ich heb ‘nne sjmaoële = ik heb honger
Hans Moefzwarte piet
aanvulling van Marlies: voorganger van zwarte piet. Maar in dit geval had hij een puntmuts op een masker en een lang gewaad
kabao, kebangregenjas
kaeënpit van steenvruchten
kajeeschoolschrift, cahier
kaotselkaatsbal
kaotselekaatsenballen, bijvoorbeeld tegen een muur
kazjevikske ('n)een soort vest
kemies, kemizze ('ne)een douanier, douaniers
kersjtaoënzjelekastanjes
ketsjklokhuis van een appel of een peer
krevatdas
maeëliemerel
moetsjelwintervoorraad van bijv. een muis, koeënwòòf (korenwolf). Ook: spaargeld dat bewaard wordt op een geheime plek
moos, 'n hutsje mooskool, een hele kool
noeëtmesjaot, mesjaotnootmuskaat
noon12 uur 's middags, warme middagmaaltijd
nosjterrozenkrans, paternoster
nownieuw
obbenow(s)opnieuw
péltereketelmuziek maken, slaan op ijzeren voorwerpen
roengtelumrondom
ruukselparfum, eau de cologne
sjélleksoort kool met grote bladen
sjieperherder (Koebes was de naam van een Eijsdense herder)
sjnaodenoonsin de namiddag
sjnoefelsplakzakdoek
sjnoets (korte oe)snot
sjnoéts (lees lange oe)snoet
sjnoetsbelsnottebel, kwajongen
sjnoetsnaos, sjnoetsvienkkind dat zich te veel aanmatigt, niet weet wat het zegt of doet
sjnones, nao de noons middags
sjroét1) kalkoen; 2) lelijke vrouw
soekkermoosspitskool
uertekliekjes

Meer over de werkgroep Kal Plat.