Kal plat

Hieronder vindt U steeds een wisselende selectie van oude Eijsdense woorden uit het blad van de stichting, UEV, die wellicht niet (meer) bij iedereen bekend zijn. Later zullen we deze collectie nog gaan uitbreiden met Eijsdense gezegdes.

Onder Redactie van Marlies Haenen, Pierre Jeukens en Annie Aarts-Crousen.
Correspondentie kan rechtstreeks naar [email protected]
baoj ('ne of de)een agent, veldwachter
botteleuitbotten, uitlopen. Bijv. De bujm zien aon 't bottele - de bomen lopen uit, je kunt de knoppen al zien.
faerfikketäör ('ne) / verificateur, kortweg viccontroleur bij de douane
fénk, ‘nne sjmaoëlehonger. Bijv. Ich heb ‘nne sjmaoële = ik heb honger
kabao, kebangregenjas
kajeeschoolschrift, cahier
kaotselkaatsbal
kaotselekaatsenballen, bijvoorbeeld tegen een muur
kazjevikske ('n)een soort vest
kemies, kemizze ('ne)een douanier, douaniers