Bibliotheek

Men kan hier vrijblijvend zoeken in de collectie boeken en tijdschriften uit onze bibliotheek die ondergebracht is in het archief van SEV in onze werkruimte in het Ursulinenconvent.
Mocht u een boek willen inzien meld U dan bij het secretariaat of kom kijken op een van onze werkavonden. We vragen wel om U eerst te melden alvorens een werkavond te bezoeken bij secretaris@eijsdensverleden.nl
Houd er rekening mee dat boeken uit onze bibliotheek NIET worden uitgeleend.

nr.naam boek of tijdschriftuitgeverauteurinhoudnrcodegebiedkernen
1Limburgs Binnenland II 2x in bezitJef CaenenHarry Gielenfolkloren/ambachten/natuur/dialektpoezie4culturele geschiedenis, taalkunde, volkskundeEijsden regioSlenaken, Noorbeek, St. Geertruid en gronsveld
2Zuid Limburg 19e eeuw 2x in bezitvan Gennep AmsterdamKees Nieuwenhuijzen Amsterdamfotoboek/beschrijving4 en 6culturele geschiedenis, taalkunde, volkskundeEijsden regioMaastricht/Limburg
3Geschiedenis der beide LimburgenEisma B.V. Leeuwardenredactie o.l.v.J. Wielandatlas2, 4, 7 en 9archeologie, monumentenLimburg regioBelgisch Limburg
4De Kunst van het Maasland Ivan GorcumProf.Dr.J.Timmerfotoboek/beschrijving6monumentenMaaslandLimburg
5De Kunst van het Maasland IIvan GorcumProf.Dr.J.Timmerfotoboek/beschrijving6monumentenMaaslandLimburg
6Historische atlas van Limburg van GorcumDr. W. Munierkerkelijke circum cripte3kerkgesch.Limburg
7Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de 20e eeuwEisma B.V. LeeuwardenProf. Dr. Janssen, Drs. W. Ruttenlandbouwgeschiedenis4 en 9culturele geschiedenis, taalkunde, volkskundeLimburg
8Synthese Zuid-LimburgD.S.M. Heerlenxfotoboek/beschrijving4 en 6culturele geschiedenis, taalkunde, volkskundeLimburg
990 Jaar Zinkwitindustrie in nederland 2x in bezitZinkwit Nederlandxfotoboek/beschriiving8 en 9sociale geschiedenisEijsden regioLimburg
10Eenheid en scheiding van de beide LimburgenEisma B.V. Leeuwardenredactie o.l.v. Dr. Van Der Woldeverslagbundel 150 jaar beide Limburgen 8sociale geschiedenisLimburg
11Panorama van 3 eeuwen muziek in LimburgEisma B.V. LeeuwardenDr. Hans van Dijkmuziekgeschiedenis4culturele geschiedenis, taalkunde, volkskundeLimburg
12Tongeren en het land van de TungriEisma B.V. Leeuwardenredactie o.l.v. Dr. A. van der Woudengeschiedenis van Tongeren 3e eeuw v. Chr. 284 na Chr4culturele geschiedenis, taalkunde, volkskunderegio
13Langs de oude Zuid Limburgse kerkenBosch & Keuning BaarnDrs. C.H.Gendersfotoboek van de kerken3kerkgeschiedenisEijsden regio Limburg
14Ten Werentlichen Rechtevan Spijk B.V. VenloDrs. A. Berkvenrechtgeschiedenis 1980/19907rechtsgeschiedenisLimburg
15St. Martinus "Een terugblijk van 70 Jaar"xF. AussemsGeschiedenis Jongensschool St. Martinus3 en 8kerkgeschiedenisEijsden
16De Chinezen van NederlandHet land van ValkenburgJan G.M. Nottenopstellen van het Limburgs dialekt4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeLimburg
17De criminaliteit in LimburgErnest van AelstDr. P. Litjenshistorisch overzicht11algemeenLimburg
18Ons Limburg in de oranje zonWinants HeerlenCulturele raad Limburg50 jaar Koningin der Nederlanden4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeLimburg
19Limburg van Mook tot EijsdenKeulers BV. HeerlenJ.C. den Exter en e. Hermanfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeEijsden regioLimburg
20Limburg I + Limburg IINeerlandia MeppelH. CoxHistorisch volksleven Limburg/Rijnland4volkskundeRijnlandLimburg regio
21Van Sjroop tot suikerxM.J.M. KerstensGeschiedenis suikerbietenteelt in Limburg9landbouw en industriele geschiedenisLimburg
22Het merckwaerdigste meijn bekentHeuff NieuwkoopJan Bouwmanfotoboek/beschrijving6monumentenNederland
23MosalektV & D./ Henri van Veldeke Maastrichtxbloemlezing4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeLimburg
24Rondom het LeusdalStudiegroep LeusdalProf. Duboisgeschiedenis Leusdal4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeEijsden regioLimburg
25Zoeken op LimburgHet Limburgs MuzeumDiverse personenfotoboek/beschrijing8sociale geschiedenisLimburg
26Campus LiberDrukkerij Crousen MaastrichtL.G.O.G.Geschiedenis van Maastricht4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeMaastricht regio
27Het Verborgen Front IEisma B.V. LeeuwardenDr. A. CammaertGeschiedenis Georganiseerde illigaliteit WO II5politieke geschiedenis, krijgsgeschiedenisLimburg
28Het Verborgen Front IIEisma B.V. LeeuwardenDr. A. CammaertGesch. Georganiseerde illigaliteit WO II5politieke geschiedenis, krijgsgeschiedenisLimburg
29Van de Nijersen UpwaertL.G.O.G.Diverse personenGeschiedenis van Limburg4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeLimburg
30Het landschap van Zuid LimburgMathijs UtrechtDiverse personenGeschiedenis Landschap Limburg4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeLimburg
31Munsters in De MaasgouwL.G.O.G.M. de Groothgeschiedenisarcheologie in Limburg2archeologieLimburg
32Molens In LimburgMolenstichting LimburgxPlattegrond (kaartje) molens in Limburg11plattegrondLimburg
33Van Wilre tot WolderxJef LeunissenGeschiedenis harmonie St. Peter en Paulus4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeWolder regio
34Monumentjes van DevotieVeldeke Venray, van de Munchhof BV VenrayVerereniging voor Venrayse VolkscultuurWegkruisen en veldkuisen in Venray4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegio Venray
35150 jaar Cadier en KeerxS. OverhofGeschiedenis van Cadier & Keer 1828 -19784culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioCadier & Keer
36Vereniging Voor Limburgese dialekt en NaamkundeSparenhof DiestV.L.D.N.V.L.D.N. Jaarboek 20034culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHasselt België
37Ver. Voor Limburgese dialekt en NaamkundeSparenhof DiestV.L.D.N.V.L.D.N. Jaarboek 20044culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHasselt België
38Les Bon Metiers de Visé IxJohn KnaepenBeschrijving oude ambachten Jaarboek 20044culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioVisé België
39Les Bon Metiers de Visé IIxJohn KnaepenBeschrijving oude ambachten Jaarboek 20044culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioVisé België
39De Zinkwit staking 1929Stg. Werkgroep arbeiders beweging Limburg 1979 (GAL)xZinkwit staking 19298sociale geschiedenisEijsden
40VerrekijkerxMya Maasgedichten4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeEijsden
41Kinderen dromen zich een wereldGuido van RuijenbroeckGie Luijtengedichten in het kader van het jaar van het Kind11algemeenregiox
42Rajne DangovaLouis Dijkstra Waalwijkxfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegio?
43Poëzie rondom dood en geboortexNathalie Everstijn-Jacobsfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHeerlen
44Kees BastiaansxKees Bastiaansfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioMil
45Toeristische WegwijzerJ. Ouderits AntwerpenWim van Gelderfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioVoerstreek(België)
46Onderzoek economische ontwikkeling EijsdenE.T.I.L.Drs. A. Poulissseecon./demogr.ontwikkeling Eijsden (1964)11algemeenEijsden
47Jaarboek L.G.O.G.L.G.O.G.L..G.O.G.Jaarboek 2005 deel 1414culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioMaastricht
48Het leven uitgemeten Wat Baek os Beed deel 1Econoom B.V. BeekP. Paulissenherinneringen gem. beek 1854-19324culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioBeek
49Proosdijveld Beek Wat Baek os Beed deel 7Econoom B.V. BeekProf. Dr. M. Schrijnemakers e.a.fotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegio Beek
50Baeker Pottentaote Wat Baek os Beed deel 8Econoom B.V. BeekP. Smeets e.a.fotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegio Beek
51St. Martinuskerk Wat Baek os Beed deel 4Econoom B.V. Beekxfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegio Beek
52Neerbeek een apart dorp Wat Baek os Beed deel 6Econoom B.V. BeekJ. Hoenfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegio Beek
53Het buitengebied van Beek Wat Baek os Beed deel 2Econoom B.V. Beekxfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegio Beek
54MuzikaalHet lang van ValkenburgMya Maasgedichten11algemeenx
55Nederlandse Roomskatholieke ArbeidersbondxxBewijs van lidmaatschap Nicolaas Vranken 26-1-190611algemeenEijsden
56De eerwaardige Catharina van Franchevillexxbeschrijving C.v. Francheville3kerkgeschiedenisx
57De gebroken ringxxtoneelstuk4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundex
58Vroomheid in biscuitporselein van AndenneGesch. en heemkundige kring HeusdenProf. Dr. S. Topfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioBelg.Limburg
59Breust, Eijsden, Maarland, Caestert en OostHenk BoersmaHenk BoersmaMaarland in historisch perspectief8sociale geschiedenisEijsden
60Oude foto'sHeemkunde vereniging St. GeertruidHeemkunde vereniging St. Geertruidfotoboek/beschrijving6monumentenregioSt. Geertruid
61St. Geertruid Dorpsleven tijdens de 2e WereldoorlogHeemkunde vereniging St. GeertruidJos Custers e.a.dorpsleven tijdens de oorlog 1939-19455politieke geschiedenis, krijgsgeschiedenisregioSt. Geertruid
62Onze Lieve VrouwDrukkerij Geraerts BrusselValère Maenhout500 jaar Mariaverering 1479-19793kerkgeschiedenisregioTongeren
63Les rendez-vous de l'histoirexxhistorisch overzicht Visé devant le Pont6monumentenregio
64Tresors de Muséesxxoverzicht musea Basse meuse4 en 6culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioVisé (België)
65Les rendez-vous de l'histoirexxoverzicht gevelstenen6monumentenregioVisé (België)
66Spoorlijk Tongeren-AkenBessemans Eigen BilzenJaak Nijssenoverzicht aanleg spoorlijn Tongeren-Aken11algemeenregioEuregio
67Museés de la Basse MeussexJ.P. Lensen Viséoverzicht musea11algemeenregioVisé (België)
68Belgisch Nederlandse douane kantorenxA. Bastingsoverzicht douanekantoren11algemeenregiosEuregio
69Les plus anciennes rues en places de ViséxJohn Knaepenoverzicht straten en pleinen deel II11algemeenregioVisé (België)
70Tresors des Chateaux en des Termes de la Basse MeusexM.mes Jeannine Tihon e.a. overzicht van schatten in kastelen en boerderijen6topografie, monumentenregioVisé (België)
71Rond het LeuldalStudiegroep LeuldalBen Hallman e.a.diverse onderwerpen4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeEijsdenregio
72Protestants Beek Wat Baek os Beed deel 5Econoom B.V. BeekW.C.R. Hoogstratenfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegio Beek
73Sint Jans Geleen Wat Baek os Beed deel 9Econoom B.V. BeekProf. Dr. M.J.H.A. Schrijnemaekersfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegio Beek
74Dialekt Van Beek Elsboom Wat Baek os Beed deel 9Econoom B.V. BeekR.Ramaekers en P. Goossensfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegio Beek
75Oet Vreuger jaore deel 1Drukkerij H.Lindhauf Oirsbeek 1978H.W.A.LemmerlingVolksleven- en cultuur in en om het Heuvelland4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHeuvelland
76Oet Vreuger jaore deel 2Drukkerij H.Lindhauf Oirsbeek 1978H.W.A.LemmerlingVolksleven- en cultuur in en om het Heuvelland4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHeuvelland
77Oet Vreuger jaore deel 3Drukkerij H.Lindhauf Oirsbeek 1978H.W.A.LemmerlingVolksleven- en cultuur in en om het Heuvelland4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHeuvelland
78Oet Vreuger jaore deel 4Drukkerij H.Lindhauf Oirsbeek 1978H.W.A.LemmerlingVolksleven- en cultuur in en om het Heuvelland4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHeuvelland
79Oet Vreuger jaore deel 5Drukkerij H.Lindhauf Oirsbeek 1978H.W.A.LemmerlingVolksleven- en cultuur in en om het Heuvelland4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHeuvelland
80Oet Vreuger jaore deel 6Drukkerij H.Lindhauf Oirsbeek 1978H.W.A.LemmerlingVolksleven- en cultuur in en om het Heuvelland4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHeuvelland
81Oet Vreuger jaore deel 7Drukkerij H.Lindhauf Oirsbeek 1978H.W.A.LemmerlingVolksleven- en cultuur in en om het Heuvelland4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHeuvelland
82Oet Vreuger jaore deel 8Drukkerij H.Lindhauf Oirsbeek 1978H.W.A.LemmerlingVolksleven- en cultuur in en om het Heuvelland4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHeuvelland
83Oet Vreuger jaore deel 9Drukkerij H.Lindhauf Oirsbeek 1978H.W.A.LemmerlingVolksleven- en cultuur in en om het Heuvelland4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHeuvelland
84Oet Vreuger jaore deel 10Drukkerij H.Lindhauf Oirsbeek 1978H.W.A.LemmerlingVolksleven- en cultuur in en om het Heuvelland4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHeuvelland
85Rapport van de RuilverkavelingxCentrale Cultuur Technisch CommissieRapport Ruilverkaveling9landbouw en industriele geschiedenisEijsden
86Nederlands Volksleven jaargang 3 nr.3Nederlands Volkskundig GenootschapDr. W.R. Tjaard, De Haan e.a.Toneel in Haarlem4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeNederl.
87Nederlands Volksleven jaargang 21 nr.3Nederlands Volkskundig GenootschapDr. W.R. Tjaard, De Haan e.a.Praten over Carnaval4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeLimburg
88Nederlands Volksleven jaargang 33 nr. 3Nederlands Volkskundig GenootschapDr. W.R. Tjaard, De Haan e.a.Vakwerkboederijen e.a.4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeLimburg
89Dichter ter plaatse jaargang 29 nr. 1/2Nederlands Volkskundig GenootschapDr. W.R. Tjaard, De Haan e.a.Dichter ter plaatse4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundex
90Nederlands Volksleven jaargang 30 nr. 1/2Nederlands Volkskundig GenootschapDr. W.R. Tjaard, De Haan e.a.Volksdans in Nederland4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeNederl.
91Nederlands Volksleven jaargang 30 nr. 3/4Nederlands Volkskundig GenootschapDr. W.R. Tjaard, De Haan e.a.Achterhoek en Liemers4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeNederl.
92Nederlands Volksleven Jaargang 31 nr. 1Nederlands Volkskundig GenootschapDr. W.R. Tjaard, De Haan e.a.Schutterijen drakensteken4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeNederl.
93Nederlands Volksleven jaargang 33 nr. 1Nederlands Volkskundig GenootschapDr. W.R. Tjaard, De Haan e.a.Scaele, Gruurte4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeNederl.
94Nederlands Volksleven jaargang 33 nr.2Nederlands Volkskundig GenootschapDr. W.R. Tjaard, De Haan e.a.Sprookjes kaarten e.d.4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundex
95Nederlands Volksleven jaargang 32 nr. 1/4Nederlands Volkskundig GenootschapB. Veurman en D.BaxLiederen en dansen uit4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeNederl.
96De vormgeving van ons dagelijks levenStichting informatie centrumJ.J. de Rook en W. de BlécourtVolkscultuur 19844culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundex
97Rond het LeuldalStudiegroep LeuldalBen Hallman e.a.Kasteel Horn e.d., Prof. Eugène Dubois4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioHorn
98Rond het LeuldalStudiegroep LeuldalBen Hallman e.a.Leuldal gebied4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundex
99750 jaar kerk St. GeertruidxxGeschiedenis van de kerk van St. Geertruid3kerkgesch.regioSt. Geertruid, Valkenburg a/d Geul
100Katholieken en Protestanten in strijd om het bezit van een kerkgebouwxW.A.J. MunierSimultaangebruik van de Barbarakerk te Valkenburg (1632-1687)3kerkgesch.regio
101Heer randgemeente en streekcentrumGemeentebestuur van HeerH.J.G. WaltmansDe geschiedenis van Heer2monumentenregioHeer-Mastricht
102Romanesgue Archtecture and Culpture in the Meus ValleyEisma B.V. LeeuwardenE. de HartogRomaanse architectuur en Cultuur in de Maasvallei2monumentenregioMaasvallei
103Oude foto'sHeemkundevereniging St. Geertruid 1977Sjef Kusters e.a.fotoboek/beschrijving2monumentenregioMergelland
104Jaarverslag 1988Rijksdienst monumentenzorgMw.Drs Tessel Pollmanfotoboek/beschrijving2monumentenx
105Jaarverslag 1987Rijksdienst monumentenzorgDrs. J.C.L. van Dulmfotoboek/beschrijving2monumentenx
106Jaarverslag 1986Rijksdienst monumentenzorgA.P.Smalfotoboek/beschrijving2monumentenx
107Jaarverslag 1984Rijksdienst monumentenzorgxfotoboek/beschrijving2monumentenx
108Kwartierstaat Janssen Janssenxxkwartierstaat4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioCadier en Keer
109Edmond HustinxStg. Emond HustinxMr. P.G.H.Paulussenbiografie Edmond Hustinx4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioMaastricht
110Rondom het LeusdalStudiegroep LeusdalBen HallmanGeschillen tussen Gelre en Horn4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioMidden Limburg
111Rondom het LeusdalStudiegroep LeusdalBen HallmanHet café van vroeger4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioMidden Limburg
112Rondom het LeusdalStudiegroep LeusdalBen HallmanHet Premontranten nonnenklooster Keizerbos Neer4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioMidden Limburg
113Rondom het LeusdalStudiegroep LeusdalBen HallmanRuiterij en gemeentelijk verkeer in het Leuldal4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioMidden Limburg
114Parochiegids MoelingenxxKerk olv Tenhemelopneming3kerkgesch.regioMoelingen (B)
115Handleiding voor Genealogisch OnderzoekxJ.A.D.Eijckhandleiding1genealogieEijsden
116Handleiding voor Genealogisch OnderzoekxJ.A.D.Eijckhandleiding1genealogieEijsden
117Kijkgids LimbrichtJohn van Zuijlenfotoboek/beschrijving4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskunderegioLimbricht
118Textielhistorische bijdragen (35) 1995Stichting textiegeschiedenis EnschedeDr. H.A. Diederikstextielhistorie9ind. gesch.regioVaals
119C.V. de KrubbebietersC.V. de KrubbebietersC.V. de Krubbebieters22 jaar de Krubbebieters4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeEijsdenOost-Maarland
120Sur la libre seigneurie *de Breust* heerlijkheidLe courrier de la meuseA. de Rijckelbeschrijving heerlijkheid Breust4culturele geschiedenis, taalgeschiedenis, volkskundeEijsdenBreust
121Geboren, gehuwd, overleden 1600-1900 2xStichting Eijsdens VerledenA.P.L. Paquaypersoonsgegevens 1600-19001genealogie
122Us Army in Zuid-LimburgxJ.G.M.J. GouverneUs Army 1944-19455krijgsgesch.regioLimburg
123Handleiding voor Genealogisch Onderzoek in Limburg 1987L.G.O.G.Régis de la Haijehandboek genealogie1genealogiex
124Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land 1985J. Kok KampenA.P. Crom e.a.beschrijving kerkgeschiedenis1kerkgesch.regioMaastricht
125Natuurontwikkeling in het Zuidelijk MaasdalNatuur historisch genootschap in LimburgNatuur historisch genootschap in LimburgMaandblad juli 199511algemeenregioZuid-Limburg
126Natuurontwikkeling in het Zuidelijk MaasdalNatuur historisch genootschap in LimburgNatuur historisch genootschap in LimburgMaandblad juni 199611algemeenregioZuid-Limburg
127Engagères des Domain du LimburgLe courrier de la meusexVerdeling van het landgoed Overmaas5polit.gesch.regio Zuid-Limburg
128Jonkheid van BreustJonkheid van BreustP. Domogala100 jaar Jonkheid Breust4cult. gesch.EijsdenBreust
129De Rode Draad 3xHarmonie Ste CécileJ. van LieshoutHistorie Eijsden aan de Maas 1880-19804cult. Gesch.Eijsden
130Monumenten EijsdenP. RuttenP. Ruttenfoto/boek/beschrijving2monumentenEijsden
131100 jaar Kon. Harmonie van Eijsden 4xKon. Harmonie van EijsdenKon. Harmonie van Eijsdenfoto/boek/beschrijving4cult. gesch.Eijsden
132Monumentjes van MaastrichtHet land van ValkenburgMya Maasfotoboek/gedichten6monumentenregioMaastricht
133Tweeduizend jaar MaastrichtJ. Schenk B.VDr. P. Ubachshistorie van Maastricht4cult.gesch.regioMaastricht
134Reconstructie van een middeleeuws landschap 3xvan Gorcum Assen MaastrichtJ.L.H. Hartmannproefschrift6topografieEijsden
135Jonkheid van Breust 3xJonkheid van BreustJonkheid van Breustfotoboek i.v.m. nieuw vaandel4cult. Gesch.EijsdenBreust
136Drumband Kon. Oude Harmonie 2xKon. Oude Harmonie van EijsdenKon. Oude Harmonie van Eijsden40 jaar drumband K.O.H.4cult.gesch.Eijsden
137"nne Koëmel vòòl 4xStichting Openbare BibliotheekStichting Openbare Bibliotheekgedichten4taalkundeEijsden
138Eijsden 50 jaar bevrijd 6xGemeente EijsdenGemeente Eijsdenjubileum boek 50 j. bevrijd4cult.gesch.Eijsden
139St. Christinakoor 2xSt. ChristinakoorSt. Christinakoorjubileum boek4cult. gesch.Eijsden
140Oranje BoysOranje BoysOranje Boysjubileumboek 50 j. bestaan4cult. gesch.Eijsden
141"Trijn"Boosten StolsOlterdissenKemikken Opera in drei akte4cult. gesch.Eijsden
142Een vindplaats uit de ijzertijd Maastricht RandwijckRijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoekRijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoekArcheologisch rapport2acheologieregioMaastricht
143Waar de Bredestraat op zijn smalst isB.V. GoessenArn. Goessenfotoboek/beschrijving4cult. gesch.regioMaastricht
144De Zinkwit staking 1929Stichting werkgroep GALStichting werkgroep GALTentoonstelling Zinkwitstaking9ind. gesch.Eijsden
145Aajt MestreechStichting historische reeks MaastrichtDr. Rudolph Philipsgeschiedboek Maastrichtse brouwers9ind. gesch.regioMaastricht
146De Maas overStichting historische reeks MaastrichtRegis de la Haije2000 jaar vaste oeververbindingen Maastricht4cult. gesch.regioMaastricht
147De MosabrugAtelier Camille Zeguersxpersoneelblad Mosa Maastricht9ind. gesch.regioMaastricht
148Marutgen familie Rutten (2x)Wim BoersmaHenk Boersmafamiliestamboom Rutten8soc. gesch.Eijsden
14912 Lucassen 15e tot 18e eeuwJ.P. LucassenJ.P. Lucassenverhalen4taalgesch.regioLibeek / Noorbeek
150Lening van de nood van Belgische vluchtelingenP. CharpentierP. Charpentierkandidaat scriptie8soc. gesch.Eijsden
151Maastrichts ZilverBonnefantenmuseumL.L. Szénássykatalogus zilveren voorwerpen11algemeenregioMaastricht
152Wegkruizen HeerDrukkerij MeestersHeemkunde Heerfotoboek/beschrijving3kerkgesch.regioHeer-Maastricht
153Sporen aan de wandUnipers AbcoudeKoos Stechouwerfotoboek/beschrijving vuursteen mijnbouw2archeologieEijsdenRijckholt
154De groete bronk mei 2000Kon. Schutterij St. Sebastianus GronsveldKon. Schutterij St. Sebastianus Gronsveldfotoboek/beschrijving4cult. gesch.EijsdenGronsveld
155Ich weit nog good (LP)Stg. GreulesStg. Greulesgrammefoonplaat4cult. gesch.EijsdenGronsveld
156Familie CampsE. Camps-SuffeleersE. Camps-Suffeleersgeschiedenis Fa. Camps4cult. gesch.BelgiëS. Lambrechts Herk
157Bijdrage tot de historie van MargratenR.K. Kerkbestuur MargratenR.K. Kerkbestuur Margratenhistorie Margraten4kerkgesch.regioMargraten
158De Sint PetersbergEF en EP BV TornIr. D.C. van Schaik e.a.beschrijving St. Pietersberg11algemeenregioMaastricht
1590nbekend
160Het Hannibal Spielvan Holkema & Warendorf BussumJan van Lieshoutcontraspionagedienst 2e wereldoorlog5krijgsgesch.Eijsden
161Maastricht schrijft en dichtC.R.M. MaastrichtC.R.M. Maastrichtgedichten4taalkunderegioMaastricht
162L' Odyssee du Remorgueur Atlas VWagelmans Viséxpublikaties5krijgsgesch.regio Visé (België)
163Kindervreugd en VolksvermaakCoöp Verbruikervereniging Vooruitgang RotterdamD.J. van der VenFolkloristisch prentenboek Jonkheden4cult.gesch.Eijsden
16425 jaar Woningvereniging EijsdenWoningvereniging EijsdenWoningvereniging EijsdenJubileumboek8soc. gesch.Eijsden
165ne Zoendignoon met PierreTonnaer KelpenStan SpauwenKuunswaendeling Stichting Petrus Wolfs4taalkundeEijsden
166Oudheidkundige mededelingen 2xRijksmuseum LeidenL.B.M. Verkartbewoningsresten prehistorie en middeleeuwen Oost-Maarland2archeologieEijsdenOost-Maarland
167Histoire de la Seigneurie (heerlijheid) de Nivelle sur MeuseWalthery LiègeP.J. Debouschtaypublikaties4cult.gesch.regio Liège (Belgie)
168Sociogram gemeente EijsdenStichting Samenlevingsopbouw Zuidelijk Zuid-LimburgJ.C.M. BlezerSociogram gemeente Eijsden Intregatieproject Ursulinenklooster8soc. geschEijsden
169Gedenkboek 225 jaar Sint SebastianusStegen MaastrichtSint Sebastianusgedenkboek4cult.geschEijsdenOost
170Maandblad Nederlandse Genealogische VerengingNed. Genealogische VerenigingW.J. SpiesDe kwartieren van Pieternel Smit 1767-18271genealogieEijsden
171Pensionaat St. AngelaCrouzen & ZoonZusters Ursulinen van de Romeinse UnieFolder pensionaat ULO / MMS / Huishoudschool 11algemeenEijsden
172Limburgse monumenten vertellen 1940-1945Stichting historische reeks MaastrichtJ. Mans en A.P.M. Cummaertfotoboek/ beschrijving2monumentenEijsdenMesch
173Gemeentegids 1990-1991Gemeente EijsdenGemeente Eijsdengemeentegids11algemeenEijsden
174De Strijhagenmolen LandgraafSchryen - Lippertz BV VoerendaalLimburgse munumenten Stichtingfotoboek/beschrijving4cult.gesch.regioLandgraaf
175Onger de rook van de Koelvan Hoorn HeerlenMya Maas-Brennenraedtsvertellingen4taalgesch.regioHeerleheide
176Prehistorische vuursteenmijnenCapsarie MaastrichtP.C.M. Raedemakers, Ned.geologische ver., afdeling Limburgfotoboek/beschrijving2archeologieEijsdenRijckholt
177Geschiedenis van Limburg deel IL.G.O.G.Jos Vennergeschiedenisboek van Limburg4cult. gesch.regioLimburg
178Geschiedenis van Limburg deel IIL.G.O.G.Jos Vennergeschiedenisboek van Limburg4cult. gesch.regioLimburg
179Ursulinenklooster EijsdenDHV Raadgevend Ing.buro B.V.Drs. Ir A.P. Dreimullerhistorisch overzicht intregratieproject Ursulinen klooster4cult. gesch.Eijsden
180UrsulinenkloosterGemeente EijsdenGemeente Eijsdenhistorisch overzicht4cult. gesch.Eijsden
181Verworven stoornissen van kleurenzinGebr. Janssen N.V. NijmegenDr. A.J.L.G. Pinckersproefschrift11algemeenEijsden
182La Sainte Crêche 1849-1948Zrs. UrsulinenZrs. Ursulinenuitgave 100- jarig bestaansfeest van het Ursulinenklooster en Pensionaat4cult. gesch.Eijsden
183Van briefkaart tot ansichtkaartS.E.V.S.E.V.receptieboek / fotoboek4cult. gesch.Eijsden
18450 jaar S.V.M.E. 1935-1985S.V.M.E.S.V.M.E.jubileumboek4cult. gesch.EijsdenMariadorp
18550 jaar Oranje BoysOranje BoysOranje Boysjubileumboek4cult. gesch.EijsdenOost-Maarland
18690 jaar Kon. Harmonie Ste Cécile 3xSte. CécileSte. Cécilejubileumboek4cult. gesch.Eijsden
187175 jaar Schutterij St. SebastianusSt. SebastianusSt.Sebastianusjubileumboek4cult. gesch.EijsdenOost-Maarland
188Woordenboek van het GronsveldxGilles Jasperswoordenboek t.g.v. 20-jarig bestaansfeest4 en 11taalkundeEijsdenGronsveld
189Groeselder Diksjenèr 1979Leiter Nijpels MaastrichtGilles Jaspersdiksjenèr Groeselt4 en 11taalkundeEijsdenGronsveld
190Berg & TerblijtBerg & TerblijtV.Th.J. Claessensvan twee heerlijkheden naar een gemeente4cult. gesch.regioBerg & Terblijt
191Maastricht schrift en dichtGrafisch bedrijf huis van bewaringGrafisch bedrijf huis van bewaringproza en poëzie4taalgesch.regioMaastricht
192Man in het zwartde EngelbewaarderP. Kempproza en poëzie4taalgesch.regioMaastricht
193Herleidings-Tabellen Der Fransch-Republikeinsche TijdrekeningA.A.M.Stols Uitgevers Maatschappij, MaastrichtAnton KessenDe Fransch-Republikeinsche Kalender11soc. gesch.
194Eijsden 50 jaar bevrijd 3xStichting Eijsden 50 jaar bevrijdStichting Eijsden 50 jaar bevrijdwerkboek8soc. gesch.Eijsden
195Groei en bloeiKon. Mij. Tuinbouw en plantengroeiKon. Mij. Tuinbouw en plantengroeituin kasteel Eijsden6monumentenEijsden
196Archeologie in LimburgArcheologische vereniging LimburgR. Rensinck e.a.Jong paleolitisch Mesch2archeologieEijsden Mesch
197La Maison d' HierKon. Ver. Van Histor. WoonstedenJ. Chevalierhet feestelijk kasteel Eijsden6monumentenEijsden
198Sur la libre Seigneurie de Breust 1890Le courier de la MeuseA. de Rijckelde heerlijkheid Breust4cult. gesch.EijsdenBreust
199Vogels in EijsdenEconoom beheer BV BeekWim Ganzevlesboek t.g.v. 1e milieudag11algemeenEijsden
200Posj vuur de ServiamServiam mavo EijsdenServiam mavo Eijsdencabaret t.g.v. 65 -jarig bestaansfeest4cult. gesch.Eijsden
201Jonkheid van OostComar MargratenJonkheid van Oost25 jaar vaandel Jonkheid Oost4cult. geschEijsdenOost
202Gedenknummer Alphons Oltherdissen en Martin Ruttende Nedermaas voorheen Cl. Goffinde Nedermaas voorheen Cl. Goffingedenknummer maart 19234volkskunderegioMaastricht
203Genealogie fa. HeijnensL.G.O.G.Fons HeijnenGenealogie fa. Heijnens1genealogieEijsden
204Veldnamen van NoorbeekStichting Heem en Groen NoorbeekRob Boersmagedenknummer t.g.v. 40 jarig ambtsjubileum pastoor J. Sax4cult.gesch.regioNoorbeek
205Dag van de Limburgse volkscultuur over dialekt woordenboekenCulturele Raad LimburgCulturele raad Limburgverslag bijeenkomst 4-10-19804cult. gesch.regioMaastricht
206Rond de grenssteenStichting Heemkunde de GrenssteenH.C. van Aalst Venemauitgave nr. 7/19984cult. gesch.regioMook en Middelaar
207Schuttersboek der roemwaardige schutterij van Oost 1859Schutterij St. SebastianusSchutterij St. Sebastianusarchiefstukken schutterij St. Sebastianus4cult. gesch.EijsdenOost
208Bronk in Eèsjde 2xJ.HechtermansJ. Hechtermasnoverzicht bronkgebeuren4cult. gesch.Eijsden
209Eijsden in oude ansichtenEuropese bibliotheek Zaltbommel Europese bibliotheek Zaltbommel fotoboek oude ansichten4cult. gesch.Eijsden
210Cramignon 2xNederlands Volksleven Wassenaar Nederlands Volksleven Wassenaar geschiedenis cramignon4cult. gesch.Eijsden
211Kerkelijk kunstbezitBisdom RoermondBisdom Roermondinventaris kerk Eijsden3kerkgesch.Eijsden
212Familie PaquayA.P.L. PaquayA.P.L. Paquaygenealogie familie Paquay1genealogiex
213Regionale eetcultuurL. DuijsensL. Duijsensstudiedag volkskunde4volkscultuurEijsden
214De dialektspellingC.M. DriessenC.M. DriessenHèèlesh dealekt4taalgesch.regioHeerlen
215Familie Janssenxxgenealogie familie Janssen1genealogiex
216Kerk Oost MaarlandParochie St. JozefParochie St. Jozefkroniek rectoraat/parochie Oost Maarland3kerkgesch.EijsdenOost Maarland
217Oude foto'sDrukkerijcollektief MargratenSjef Kusters e.a.fotoboek/beschrijving4cult. gesch.regio Heuvelland
218Jonkheid van BreustJonkheid van BreustJonkheid van Breust100 jaarboek 19664cult. gesch.EijsdenBreust
219Ontdekkingstocht Zuid LimburgFilatrop LeerdamFr. Van Hovenreisgids Limburg4cult. gesch.Eijsden
220Onderhoudswijzer voor de boerderij 2xMonumentenwachtMonumentenwachtboederijen in Limburg2monumentenregioLimburg
221Geschiedenis van de heerlijkheid OostxMr. Janssen en Dr. Limpensde heerlijkheid Oost historisch vademecum4cult. gesch.EijsdenOost
222Historisch vademecum Limburg 1900 - 2000Soc. Historisch Centrum LimburgP. Arnoldhistorisch vademecum5pol. gesch.regioLimburg
223Watermolens in Eijsden 2XStichting Eijsdens VerledenM. Meermanwatermolens op de Voer2monumentenEijsden
224Breve aon Mène 2Xvan Horen HeerlenMya Maas-Brenenraedtsvertellingen in Eijsden fam. Lambert4taalkundeEijsden
225Kleinhandel en stedelijke ontwikkelingStichting Maaslandse monografieënErwin Stegen en W. Ruttenhet kramerambacht in vroegmoderne tijd11algemeenregioMaastricht
226De Bokkenrijdersde Lijster MaasbreeJuliaan Melchiorfeiten en verhalen van de Bokkenrijders4taalgeschregioLimburg
227Van stad en buitenieSociaal Historisch CentrumDr. F.J.A. Wassinkstudie rechtspraak en bestuur 1508 - 17957rechtsgesch.regioWeert
228Delven en slepenUitgeverij VerlorenDr. B.P.A. Gaessteenkoolmijnbouw in Limburg9indus. gesch.regioLimburg
229Oude foto'sUnigrafie MaastrichtSjef Custersfotoboek/beschrijving4cult. gesch.regio Heuvelland
230Jaargang 42, December 2014L.G.O.G.xKarel de Grote1regio
231Het misterie rond de zwarte tumStg. Mestreechs Kinder- en JäörbookJo CaresJeugdleesboek4taalgesch.regioMaastricht
232Maaslands VolkslevenNederlands Volkskundig genootschapH. Ronhaar-Rozenalteratuur/vertellingen4taalkundex
233Les anciennes rues et places de Viséxxoverzicht wegen en pleinen in Visé4cult. gesch.regioVisé (België)
234't Misterie roond zwarte tumCousen MaastrichtJo Carisliteratuur/vertellingen4taalgesch.x
235Panorama van drie eeuwen muziek in LimburgxDr. Hans van Dijkmuziek in limburg
236De kloosterpoort als sluitstukxE.M.F. Kochadellijke vrouwen langs Maas en Rijn + tussen huwelijk en convent3kerkgesch.regioLimburg
237Studies over de sociaal-economische geschiedenis van LimburgSociaal Histories CentrumProf. Dr. Ad Knotterjaarboek 20044cult gesch.regioLimburg
238Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limb.Sociaal Histories CentrumProf.Dr. Ad Knotterjaarboek 20054cult gesch.regioLimburg
239Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limb.Sociaal Histories CentrumProf.Dr. Ad Knotterjaarboek 20064cult gesch.regioLimburg
240Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limb.Sociaal Histories CentrumProf.Dr. Ad Knotterjaarboek 20074cult. gesch.regioLimburg
241MaasLimburgs museumDrs. Jos Schatorjéfotoboek/beschrijving4cult. gesch.regioLimburg
242Zuid Limburg in de 19e eeuwvan Gennep Amsterdam 1977Kees Nieuwenhuijzenfotoboek/beschrijving4cult. gesch.Eijsden
243Toegewijd aan de dienst van GodL.G.O.G.x900 jaar Kloosterrade Rolduc3kerkgesch.regioKerkrade
244Grafkunst in Belgisch Limburgvan GorcumE. Van Caster en R. op de Beekfotoboek/beschrijving3kerkgesch.regioBelgisch Limburg
245Historische en Heemkundige studies in en rond het Leuldal (niet in kast)Stichting Historische en heemkundige studiesH.T.J. Roelofsjaarboek 20064cult. gesch.regioGeuldal
246Historische en Heemkundige studies in en rond het Leuldal (niet in kast)Stichting Historische en heemkundige studiesH.T.J. Roelofsjaarboek 20074cult. gesch.regioGeuldal
247CramignonLucy KoerselmanLucy Koerselmanwerkstuk over de cramignon4cult. gesch.Eijsden
248Eugène Dubis en de aapmens van JavaEditions Todopi B.V. AmsterdamBert Theunissenpaleontoloog E. Dubois11algemeenEijsden
249Kwartierstatenboek 2000Barjestek van Waalwijk van Doorn & CoDiverse personenkwartierstaat8soc. gesch.Eijsdenv.d. Cruijs
250ABC van het HeuvellandCommunicationline BV MaastrichtP. Laberts e.afotoboek/beschrijving9indus. gesch.EijsdenHeuvelland
251Margraten, Mheer en NoorbeekWanders ZwolleA.G. Schuttefotoboek/beschrijving6monumentenregioHeuvelland
252Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg Eisma B.V. LeeuwardenDr. P. Mestromfotoboek/beschrijving6monumentenregioLimburg
253Jaargang 43, Maart 2015L.G.O.G.xdiverse onderwerpen1monumentenregioLimburg
254De Johannieter CommanderijxM. Mosmans beschijving historie commanderij4cult. gesch.regio Mechelen (België)
255Bijdrage tot de geschiedenis van het pand Kerkstraat 21J.A. EijckJ.A. Eijckgeschiedenis Kerkstraat 211genealogieEijsden
256Page de GloireDe Brouwer & Cie Lille ParijsGenéral de Castelnanliteratuur frans/waalse geschiedenis4taalkunderegioLuik (België)
257La Basse Meuse dans la GuerrexMarijse WatervalBasse Meusse 1940-19454krijgsgesch.regioVisé (België)
258Afkortingen van het nederlandse oude schrift 2e drukOffset Bert Langen KlimmenRegis de la Hayeafkortingen oude schrift4taalkunderegioMaastricht
259Latijnse woordenOffset Bert Langen KlimmenRegis de la Hayeafkortingen oude schrift4taalkunderegioMaastricht
260Les plus anciens rues de Visé IXxJohn Knaepenstraten pleinen IX11algemeenregioVisé (België)
261Les plus anciens rues de Visé XxJohn Knaepenstraten pleinen X11algemeenregioVisé (België)
262Les plus anciens rues de Visé XIxJohn Knaepenstraten pleinen XI11algemeenregioVisé (België)
263Les plus anciens rues de Visé XIIxJohn Knaepenstraten pleinen XII11algemeenregioVisé (België)
264Les plus anciens rues de Visé XIVxJohn Knaepenstraten pleinen XIV11algemeenregioVisé (België)
265Les plus anciens rues de Visé XVxJohn Knaepenstraten pleinen XV11algemeenregioVisé (België)
266Les victoires et leurs jugesxxVisé en hun rechters7rechtsgesch.regioVisé (België)
267St. VincentiusverenigingSt. VincentiusverenigingSt. Vincentiusverenigingfinanciële verantwoording 1907-192411algemeenEijsden
268Wielervrienden Eijsden 1974-1979xFred Doensen e.a.jubileumuitgave fotoboek/beschrijving4cult. gesch.Eijsden
269Soeur Petiteke 2xJeng TheunissenJeng Theunissenproza4taalkundeEijsden
270t Broederschap van CaestertJeng TheunissenJeng Theunissenproza4taalkundeEijsden
271Vereniging voor limburgers dialekt en naamkundeWagelmans ViséJ. Goossensfotoboek/beschrijving4taalkunderegioHassels (België)
272Historische schets v.v. Eijsden 1935 -1995Wagelmans Viséxjubileumuitgave fotoboek/beschrijving4cult. gesch.Eijsden
273Familie Punot en PernotJ.H. Strijkers, Berg aan de MaasJ.H. Strijkersgeschiedenis schippersfamilie1genealogieregioBerg a/d Maas
274Familie PietermansxDrs. H. Boersmageschiedenis Pietermans1genealogieEijsden
275Collection des annales PatriotiguesxJoesph Zilliosele pasage du remorgueur Anna4krijgsgesch.Eijsden
276Journal d 'Agriculture 1819xxjournal nr. 51 t/m 579landb. gesch.xregio Nederland
277Staatsblad 21-5-1819 nr. 34de Staatde Staatstaatsbladen7rechtsgesch.regio Nederland
278Staatsblad 21-5-1819de Staatde Staatstaatsbladen7rechtsgesch.regio Nederland
279Staatsblad 1-1-1839 nr. 1/126de Staatde Staatstaatsbladen7rechtsgesch.regio Nederland
280Staatsblad 8-1-1817de Staatde Staatwet inrichting nationale militie7rechtsgesch.regio Nederland
281Staatsblad 9-1-1835de Staatde Staatwetten en besluiten7rechtsgesch.regio Nederland
282Staatsblad 1796L 'imprimerie de la république Françaisede Staatbulletin des lois de la république Française7rechtsgesch.regio Nederland
283Staatsblad 1833L 'imprimerie de Weissenbruchde Staatwetten en koninklijke arresten7rechtsgesch.regio Nederland
284Staatsblad 10-9-1807L 'imprimerie Imperiale a Parisde Staatwetboek aangaande koophandel7rechtsgesch.regio Nederland
285Staatsblad 1876Ter algemeene landsdrukkerijde Staatwetten besluiten7rechtsgesch.regio Nederland
286Provinciale blad voor LimburgProvincie LimburgT. Bury-Lefebureofficiëel blad voor Limburg7rechtsgesch.regio Limburg
287Limburgs verleden IInterbrook International BV SchiedamDr. E. Batta e.a.geschiedenis van Nederlands Limburg tot 18154cult. gesch.regioLimburg (125)
288Limburgs verleden IIInterbrook International BV SchiedamDr. E. Batta e.a.geschiedenis van Nederlands Limburg tot 18154cult. gesch.regioLimburg
289125 jaar Oude harmonie van EijsdenDrukkerij de HeegHenk Boersmajubileumuitgave4cult. gesch.Eijsden
290De kunst van het Maaslandvan Gorcum en Company B.V.Prof. Dr. J. Timmerfotoboek/beschrijving4cult. gesch.Eijsden
291Historie en PatrimoineAlambiePhilippe Braufotoboek/beschrijving4cult. gesch.regioLuik België)
292Monumenten van geschiedenis en kunstStaatsuitgeverijJ. van Agtfotoboek/beschrijving4cult. gesch.rgeioVaals/Wittem/
293Memorieboek der Parochie van de hl. Martinus Breust-EijsdenPastoor J. WijnenPastoor J. Wijnenmemorieboek vanaf 19013kerkgesch.Eijsden
294La Haute Cour de Justice de ViséxJos Knaepenhistorie van de justitie in Visé in de XVIIe en XVIIIe eeuw7rechtsgesch.regioVisé (België)
295Handboek van de geschiedenis van Limburg vóór 1500Uitgeverij Verloren HilversumDr. P.J.H. Ubachsgeschiedenis van Limburg4cult. gesch.Eijsden
296Limburg Land en MenschenP.N. van Kampen en Zn N.V.W.L. Ledercofotoboek/beschrijving4cult. gesch.Eijsden
297Loon, Diets en LuiksEisma B.V. LeeuwardenProf. Dr. A.M. van de Woude e.a.Land van Loon en het Prins bisdom Luik 1477-15384cult. gesch.regioBelgisch Limburg
298Jaarboek 1989 -1999 deel 134-135L.G.O.G.L.G.O.G.geschiedschrijving4cult. gesch.regioLimburg
299Keerder KroniekHistorische kring Cadier en KeerxJaargang 20154cult. gesch.regio
300Basiskaarten van de limburgse cultuurhistorieProvincie LimburgProvincie Limburgbasiskaarten4cult. gesch.regioLimburg (--)
301Henri Hermans 1883-1947Uitgeverij Verloren HilversumDr. Hans van Dijkgrondlegger van het Limburgse muziekleven4cult. gesch.regioLimburg
302Jaarboek deel XLVI 2001L.G.O.G.L.G.O.G.studie over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg4cult. gesch.regioLimburg
303Limburgse vooroudersL.G.O.G.Regis de la Hayehandboek voor genealogisch onderzoek in Limburg4cult. gesch.regioLimburg
304De bevolking van het kanton EijsdenHenk BoersmaHenk Boersmagenealogie bevolking Eijsden in 17964cult. gesch.Eijsden
305Folklorisch woordenboek deel I A t/m MBatavia van Goor & zn. 's-Gravenhagexfolklorisch woordenboek A t/m M4taalkunderegioNederlands
306Folklorisch woordenboek deel II N t/m ZBatavia van Goor & zn. 's-Gravenhagexfolklorisch woordenboek N t/m Z4taalkunderegioNederlands
307Het leven van L. Valentinu PaquayxL. Ramaclus-Moonen O.F.M.familiekroniek Paquay3kerkgesch.regioHasselt (België)
308Jaarboek 2006 deel 142L.G.O.G.L.G.O.G.jaarboek 2006 deel 1424cult. geschregioLimburg
309Jaarboek 2007 deel 143L.G.O.G.L.G.O.G.jaarboek 2007 deel 1434cult. geschregioLimburg
310Gids voor veldnamen in NoorbeekDrukkerij De HeegStichting Heem en Groen Noorbeekgids met veldnamen Noorbeek11algemeenregioNoorbeek (--)
311Vergelijkingstabellen 1807Drukkerij NijpelsStichting vrienden van het Rijksarchiefvergelijkingstabel oude maten e.d.11algemeenregioLimburg
312Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19574cult. gesch.regioLimburg
313Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 1962, VI en VII4cult. gesch.regioLimburg
314Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 1963, VIII4cult. gesch.regioLimburg
315Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 1964, IX4cult. gesch.regioLimburg
316Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19654cult. gesch.regioLimburg
317Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19664cult. gesch.regioLimburg
318Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19674cult. gesch.regioLimburg
319Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19684cult. gesch.regioLimburg
320Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19694cult. gesch.regioLimburg
321Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19704cult. gesch.regioLimburg
322Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19714cult. gesch.regioLimburg
323Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19724cult. gesch.regioLimburg
324Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19734cult. gesch.regioLimburg
325Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19744cult. gesch.regioLimburg
326Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19754cult. gesch.regioLimburg
327Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19764cult. gesch.regioLimburg
328Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19774cult. gesch.regioLimburg
329Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19784cult. gesch.regioLimburg
330Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19794cult. gesch.regioLimburg
331Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19804cult. gesch.regioLimburg
332Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19814cult. gesch.regioLimburg
333Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19824cult. gesch.regioLimburg
334Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19834cult. gesch.regioLimburg
335Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19844cult. gesch.regioLimburg
336Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19854cult. gesch.regioLimburg
337Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19864cult. gesch.regioLimburg
338Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19874cult. gesch.regioLimburg
339Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19884cult. gesch.regioLimburg
340Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19894cult. gesch.regioLimburg
341Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19904cult. gesch.regioLimburg
342Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19914cult. gesch.regioLimburg
343Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19924cult. gesch.regioLimburg
344Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19934cult. gesch.regioLimburg
345Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19944cult. gesch.regioLimburg
346Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19954cult. gesch.regioLimburg
347Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19964cult. gesch.regioLimburg
348Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19974cult. gesch.regioLimburg
349Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19984cult. gesch.regioLimburg
350Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 19994cult. gesch.regioLimburg
351Sociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor LimburgSociaal historisch centrum voor Limburgjaarboek 20004cult. gesch.regioLimburg
352De MaasgouwSnelpersdruk Leiter-Nijpels MaastrichtL.G.O.G.jaargang 1879 / 18814cult. gesch.regioLimburg
353De MaasgouwSnelpersdruk Leiter-Nijpels MaastrichtL.G.O.G.jaargang 1882 / 18854cult. gesch.regioLimburg
354De MaasgouwSnelpersdruk Leiter-Nijpels MaastrichtL.G.O.G.jaargang 1886 / 18874cult. gesch.regioLimburg
355De MaasgouwSnelpersdruk Leiter-Nijpels MaastrichtL.G.O.G.jaargang 1892 / 18974cult. gesch.regioLimburg
356De MaasgouwSnelpersdruk Leiter-Nijpels MaastrichtL.G.O.G.jaargang 1898 / 19034cult. gesch.regioLimburg
357De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunstStaatsdrukkerij 's - Gravenhage 1962W. Mares e.d.nederlandse monumenten 2monumentenregioZuid-Limburg
358De Johannieter Commanderij te MechelenSociéteit historique dans le Limbourg à MaestrichtH. Mosmans CSSRde Johannieterorde 19293kerkgesch.regioAken-Mechelen
359Steenkoolmijn Valkenburg in beeldHuntjens B.V. Steinxhistorie van de mijnbouw steenontginning in Limburg11algemeenregioValkenburg
360LuchtbeschermingxNederlandese vereniging voor luchtbeschermingveilighheidsmaatregelen bij luchtaanvallen5krijgsgesch.regioNederland
361Sint Martinus een terugblik van 70 jarenF. AussemsF. Aussems70 jaar Martinusschool4cult. geschEijsden
362De nederlandse munten 1795 tot hedenMevius Numisbook bv AmsterdamJohan Meviusmuntencatalogus11algemeenregioNederland
363Limburg in bewegend beeld 1911 - 1996Limburgs film- en video-archiefFrank Holthuijzencatalogus film- en video materiaal4cult. geschrgeioLimburg
364Liefdewerk de Kruispenningxxmaandschrift 1913 voor paters passionisten3kerkgesch.regioMook/Nijmegen
365Sociéteit historique en archeologique dans la duché de LimbourgTypograffie de Ch s Hollmanx1e en 2e livraison4cult. geschregioLimburg
366De kapitein van KöppenickxFons Olterdissenprogrammaboekje toneelstuk4taalkunderegioMaastricht
367Cultuurroute EijsdenLëen Offsetdruk nvGemeente Eijsdencultuurwandelroute Eijsden4cult. gesch.Eijsden
368Trésors d 'Art 750 ste Anniversaire Abbaye "Val Dieu"xxAbbaye noter Dame du Val Dieu 1216 - 19664kerkgesch.regioVal Dieu (België)
369Bouwkunst in de 20e eeuwN.V. Uitgeverij van het van Montgem en de Does te AmsterdamA.P. Krophollerbouwkunst in de twintgste eeuw2archeologieregioNederland
370Grondbeleid en Volkshuisvesting in de Mijnstreekvan Gorcum & Comp. AssenDr. R. Diederen OFMhet Duitse bruggenhoofd tussen Maas en Roer 1913-19634cult. gesch.regio Mijnstreek
371De Stadsrekening van Maastrichtvan Gorcum & Comp. AssenJ. Koremanstadsrekening 1399-14004cult. gesch.regioMaastricht
372Johannes Augustus Paradis 1795 - 1886van Gorcum & Comp. AssenDr. J.M. Ghijsenbisschop van Roermond en het Limburgs in zijn tijd4cult. gesch.regioRoermond
373H.B.J. van Rijn burgemeester van Venlovan Gorcum & Comp. AssenDr. C. van den Bergpionier der Milieuhygiëne4cult. gesch.regioVenlo
374Geschiedenis van de beide Limburgen deel Ivan Gorcum & Comp. AssenProf. Dr. W. Jappe Albertsbeknopte geschiedenis van de beide Limburgen4cult. gesch.regioLimburg
375Geschiedenis van de beide Limburgen deel IIvan Gorcum & Comp. AssenProf. Dr. W. Jappe Albertsbeknopte geschiedenis van de beide Limburgen4cult. gesch.regioLimburg
376Katholiek ZuidLimburg en het fascismevan Gorcum & Comp. AssenDrs. S.Y.A. Vellengaonderzoek naar kiesgedrag van Limburgers in 30-jaren4cult. gesch.regioLimburg
377Toneel en theater in Limburgvan Gorcum & Comp. AssenHarry Schillingstoneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw4cult. gesch.regioLimburg
378Van heerlijkheid tot landsheerlijkheidvan Gorcum & Comp. AssenProf. Dr. W. Jappe Albertsuitgave SHC en LGOG4cult. gesch.regioLimburg
379De verdeling van de landen van Overmaas 1644 - 1662 2xvan Gorcum & Comp. AssenDr. J.A.K. Haasterriorale desintregatie van een betwist grensgebied4cult. gesch.regioLimburg
380Willem Hubert Nolens 1850 - 1931van Gorcum & Comp. AssenDr. J.P. Griblinghet leven van een piester en staatsman3kerkgesch.regioVenlo
381Gezondheidszorg in Limburg 1850 - 1940 2xvan Gorcum & Comp. AssenDr. Rudolph Philipsgroei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 4cult. gesch.regioTongeren (België)
382Tussen twee vuren sept. 1944 - mei 1945van Gorcum & Comp. AssenA.P.M. Cammaertfronttijd en evacuatie van de oostelijk Maasoever5krijgsgesch.regioLimburg
383De Slag van de Roer Driehoek sept. 1944 - jan 1945van Gorcum & Comp. AssenJ.P.H. Baghuisuitgave SHC en LGOG5krijgsgesch.regioRoermond
384Kroniek van de abdij van Sint Truiden deel I 628 - 1138van Gorcum & Comp. AssenDr. E. Lavigneuitgave SHC en LGOG4cult. gesch.regioSint Truiden (Be)
385Kroniek van de abdij van Sint Truiden deel II 1138-1558van Gorcum & Comp. AssenDr. E. Lavigneuitgave SHC en LGOG4cult. gesch.regioSint Truiden (Be)
386Mijnarbeid volgzaam en strijdbaarheidvan Gorcum & Comp. AssenDr. L.H.M. Kreukelsgeschiedenis arbeidsverhoudingen 1900 - 19404cult. gesch.regio Mijnstreek
387Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse Territoriavan Gorcum & Comp. AssenProf. Dr. W. Jappe Albertstussen Maas en Rijn deel I ± 800 - 12884cult. gesch.regio Limburg
388Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse Territoriavan Gorcum & Comp. AssenProf. Dr. W. Jappe Albertstussen Maas en Rijn deel II 1288 -15004cult. gesch.regio Limburg
389Tongerenvan Gorcum & Comp. AssenHenry Baillienvan Romeinse civitas tot Middeleeuwse stad4cult. gesch.regioLinmburg
390Veldeke jaargang 1985 nr. 60 jaargang 1986 nr. 61VeldekeDrs. Peter Nissen e.a.Tijdschrift voor de Limburgse volkskultuur4taalkunderegioLimburg
391Veldeke jaargang 1987 nr. 62 jaargang 1988 nr. 63VeldekeDrs. Peter Nissen e.a.Tijdschrift voor de Limburgse volkskultuur4taalkunderegioLimburg
392Veldeke jaargang 1989 nr. 64 jaargang 1990 nr. 65VeldekeDrs. Peter Nissen e.a.Tijdschrift voor de Limburgse volkskultuur4taalkunderegioLimburg
393Veldeke jaargang 1991 nr. 66 jaargang 1992 nr. 67VeldekeDrs. Peter Nissen e.a.Tijdschrift voor de Limburgse volkskultuur4taalkunderegioLimburg
394Veldeke jaargang 1993 nr. 68 jaargang 1994 nr. 69VeldekeDrs. Peter Nissen e.a.Tijdschrift voor de Limburgse volkskultuur4taalkunderegioLimburg
395Stichting Historische studies in en rond het GeuldalValkdruk B.V. Valkenburg a/d GeulFr. Crutzenjaarboek 19914cult. gesch.regioGeuldal
396Stichting Historische studies in en rond het GeuldalValkdruk B.V. Valkenburg a/d GeulFr. Crutzenjaarboek 19924cult. gesch.regioGeuldal
397Stichting Historische studies in en rond het GeuldalValkdruk B.V. Valkenburg a/d GeulFr. Crutzenjaarboek 19934cult. gesch.regioGeuldal
398Stichting Historische studies in en rond het GeuldalValkdruk B.V. Valkenburg a/d GeulFr. Crutzenjaarboek 19944cult. gesch.regioGeuldal
399Stichting Historische studies in en rond het GeuldalValkdruk B.V. Valkenburg a/d GeulFr. Crutzenjaarboek 19954cult. gesch.regioGeuldal
400Stichting Historische studies in en rond het GeuldalValkdruk B.V. Valkenburg a/d GeulFr. Crutzenjaarboek 19964cult. gesch.regioGeuldal
401Stichting Historische studies in en rond het GeuldalValkdruk B.V. Valkenburg a/d GeulFr. Crutzenjaarboek 19974cult. gesch.regioGeuldal
402Stichting Historische studies in en rond het GeuldalValkdruk B.V. Valkenburg a/d GeulFr. Crutzenjaarboek 19984cult. gesch.regioGeuldal
403Stichting Historische studies in en rond het GeuldalValkdruk B.V. Valkenburg a/d GeulFr. Crutzenjaarboek 19994cult. gesch.regioGeuldal
404Stichting Historische studies in en rond het GeuldalValkdruk B.V. Valkenburg a/d GeulFr. Crutzenjaarboek 20004cult. gesch.regioGeuldal
405Stichting Historische studies in en rond het GeuldalValkdruk B.V. Valkenburg a/d GeulFr. Crutzenjaarboek 20054cult. gesch.regioGeuldal
406Jaarboek 2001L.G.O.G.L.G.O.G.jaarboek 20014cult. gesch.regioLimburg
407Jaarboek 2002L.G.O.G.L.G.O.G.jaarboek 20024cult. gesch.regioLimburg
408Vragen over vroeger jaargang 10. nr. 2xJelle Hagenhandboek voor het maken van historische intervieuws4taalkunderegioNederlnad
409The man who found the missing linkThoenixPat Shipmanhet leven van Eugène Dubois4cult. geschEijsden
410Oudheden opgepoetstLimburg Volkskundig Centrum LimburgL.G.O.G.tentoonstelling4volkskunderegioLimburg
411Alledaags maar bijzonderLimburg Volkskundig Centrum LimburgSjef Derkxvolkskunst uit Limburg 1750- 19504volkskunderegioLimburg
412De musealisering van onze cultuur 1995Limburgs Museum VenloJan van Dussende tijd in perspectief4cult. geschregioLimburg
413Sint Bavo en de holle boom 1993Limburgs Museum VenloBen Boersmabasisvorming en musea4cult. geschregioLimburg
414Ordelijk regelenGoltziusmuseum VenloWillem Trijhoffmuseum als geheugen van de gemeenschap verhalen, gezegdes en gebruiken rond het hart4cult. geschregioLimburg
415Uit het hart gegrepenKosmos Z + K Uitgevers Utrecht/Antwerpenx4taalkundexx
416Maak ik een dialekt woordenboekUitgeverij ZutendaalJos Cajot e.a. Sef Derkxspelling Limburgse dialecten geschiedenis bierbereiding 4taalkunderegioLimburg
417Geschiedenis van een volksdrankx9ind. gesch.regiobeide Limburgen
418Ja ik wilLimburg Volkskundig CentrumProf. Dr. S. Top en Drs. E. Tielemansliefde en huwelijk vroeger en nu4cult. gesch.regioLimburg
419Ontwerp en maquettes van het (nieuwe) Limburgs museum VenloProvincie LimburgProvincie Limburgontwerp en maquette11algemeenregioLimburg
420De geschiedenis van het ploegenLimburgs Volkskundig museum (1987)Gerard Rooijakkersbodemcultuur9landb.gesch.regioLimburg
421Les bons metiers de Visé deel3xJos Knaepennotices Visétoise4cult. gesch.regio Visé (be)
422Les bons metiers de Visé deel 4xJos Knaepennotices Visétoise4cult. gesch.regio Visé (be)
423Film en het moderne leven in LimburgxTunnis van Oorthet bioscoopwezen tussen commercie en cultuurpolitiek 1909-19294cult. gesch.regio Limburg
424Breekbaar VerledenProvincie LimburgT.M.A. van den Driesromeins glas in de Lage Landen4cult. gesch.regio Limburg
425Volkscultuur 1985 nr. 3 + 4Stg. informatie. Centr. Volkscultuur UtrechtDrs.H. Krosenbrinck e.a.veldwerk e.d.4volkscultuurregioNederland
426Volkscultuur 1986 nr. 1Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.Carnaval4volkscultuurregioNederland
427Volkscultuur 1986 nr. 2Stg. informatie. Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.Palmpasenoptocht e.d4volkscultuurregioNederland
428Volkscultuur 1986 nr. 3Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.streekroman4volkscultuurregioNederland
429Volkscultuur 1986 nr. 4Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.blauwverven e.d4volkscultuurregioNederland
430Volkscultuur 1987 nr.1.Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.astrologie e.d.4volkscultuurregioNederland
431Volkscultuur 1987 nr. 2Stg. Informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.streekkostuums e.d.4volkscultuurregioNederland
432Volkscultuur 1987 nr. 3/4Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.Palmpasen in Achterhoek en Liemers e.d4volkscultuurregioNederland
433Volkscultuur 1988 nr. 1Stg. informatie. Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.Commisio Zeeuwsche folklore e.d.4volkscultuurregioNederland
434Volkscultuur 1988 nr. 2Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.kermis en volksvermaak4volkscultuurregioNederland
435Volkscultuur 1988 nr. 3Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.spinvertellingen4volkscultuurregioNederland
436Volkscultuur 1988 nr. 4Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.prentknipkunst e.d4volkscultuurregioNederland
437Volkscultuur 1989 nr. 1Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.dood4volkscultuurregioNederland
438Volkscultuur 1989 nr. 2Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.Pinksterkroon e.d.4volkscultuurregioNederland
439Volkscultuur 1989 nr. 3Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.blaasmuziek e.d.4volkscultuurregioNederland
440Volkscultuur 1989 nr. 4Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.hoe roodkapje wordt verteld en opgegeten4volkscultuurregioNederland
441Volkscultuur 1990 nr. 1Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.voeten van de vloer4volkscultuurregioNederland
442Volkscultuur 1990 nr. 2Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.strarijden e.d4volkscultuurregioNederland
443Volkscultuur 1990 nr. 3Stg. informatie. Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.charivaria e.d4volkscultuurregioNederland
444Volkscultuur 1990 nr. 4Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.lokale geschiedenis4volkscultuurregioNederland
445Volkscultuur 1991 nr. 1Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. H. Krosenbrinck e.a.de geschiedenis van de kamerplant4volkscultuurregioNederland
446Volkscultuur 1991 nr. 2Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. Ineke Stroeken e.a.biggles e.d.4volkscultuurregioNederland
447Volkscultuur 1991 nr. 3Stg. informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. Ineke Stroeken e.a.moederschap en de min4volkscultuurregioNederland
448Volkscultuur 1991 nr. 4.Stg. Informatie Centr. Volkscultuur UtrechtDrs. Ineke Stroeken e.a.assepoester4volkscultuurregioNederland
449Volksgeneeskunde in LimburgLimburgse Volkskundig InstituutDrs. E. Tielensvolkskundige mozaiëk4volkscultuurregioLimburg
450Echt verteld … echt verteldLimburgse Volkskundig InstituutDrs. E. Tielensvolksverhaal onderzoek4volkscultuurregioLimburg
451Van geboorte tot doodLimburgse Volkskundig InstituutDrs. E. Tielensoverzicht literatuur van de gebruiker in Limburg4volkscultuurregioLimburg
452Kleurrijk UtrechtNederlands Centrum voor VolkscultuurDrs. E. Tielensdagelijks leven in de multiculturele stad4volkscultuurregioNederland
453Riet- en Griendcultuur in NederlandNederlands Centrum voor VolkscultuurDrs. E. Tielensnatuurbehoud9landbouwregioNederland
454Ja, ik wilLimburgse Volkskundig centrumProf. Dr. S. Topliefde en huwelijk vroeger4volkscultuurregioLimburg
455De gestampte potNederlands Centrum voor VolkscultuurProf. Dr. S. Topeetcultuur in Nederland en nu4volkscultuurregioNederland
456Volkscultuur in de lage landenNederlands Centrum voor VolkscultuurDrs. Ineke Strouken e.a.De Nederlandse cultuur indentiteit4volkscultuurregioNederland
457Volkskundig boeketLimburgse Volkskundig centrumDrs. Ineke Strouken e.a.kasteel Limbricht4volkscultuurregioLimburg
458Volkskunde in LimburgLimburgse Volkskundig InstituutDrs. E. Tielens e.a.Presentatie van het LVI4volkscultuurregioLimburg
459Limburgse volksverhalen en woord en beeldLimburgse Volkskundig InstituutDrs. E. Tielens e.a.tentoonstelling4volkscultuurregioLimburg
460Kerstgebeuren in prent en beeldNederlands Centrum voor VolkscultuurProf. Dr. S. Toptentoonstelling3kerkgesch.regioLimburg
461Volkskundige curiosaLimburgs Volkskundig CentrumProf. Dr. S. Toptentoonstelling4volkscultuurregioLimburg
462Gebuiks-emailLimburgs Volkskundig CentrumProf. Dr. S. Toptentoonstelling4volkscultuurregioLimburg
463Waar de ster bleef stilstaanLimburgs Volkskundig CentrumProf. Dr. S. Toptentoonstelling4volkscultuurregioLimburg
464ARS Kalender 2003Limburg MuseumTon van Reenschatten van het Limburgs Museum (fotokalender)4volkscultuurregioLimburg
465Vokscultuur 1985 (zie ook nr. 425 1-2)Stichting informatie centrum UtrechtWillem de Blécourtpopulaire cultuur e.d.4volkscultuurregioLimburg
466Volkskundig boeketLimburgs volkskundig InstituutDrs. E. Tielemanstentoonstelling4volkscultuurregioLimburg
467Jaarboek 2002Sociaal historisch centrum voor LimburgAd. KnotterJaarboek 20024cult. gesch.regioLimburg
468Jaarboek 2003Sociaal Historisch Centrum LimburgAd. KnotterJaarboek 20024cult. gesch.regioLimburg
469Jaarboek 2003L.G.O.G.xJaarboek 20034cult. gesch.regioLimburg
470Katholieke Kerk en WereldHilversum Verloren 2003Hans VerhageRoermond en Helmond in de 19e eeuw3kerkgesch.regio Limburg
471van Engeltjes en BengeltjesLimburgs Volkskundig Centrumxuit de kindertijd in Limburg vanaf 19004volkscultuurregioLimburg
472Limburgse Instellingen en VerenigingenL.G.O.G.Drs. A. JacobsLimburgse instellingen (enquete)4cult. gesch.regioLimburg
473Dagelijks leven in Limburgse kastelen 1350-1600 (1)xWim Hupperetzvoedsel en voedselbereiding4volkscultuurregioLimburg
474Dagelijks leven in Limburgse kastelen 1350-1600 (2)xWim Hupperetzverwantschap/ begrafenis/gebruiken e.d. overzicht groeperingen4volkscultuurregioLimburg
475Lokale groeperingen op historisch en heemkundig gebied in LimburgL.G.O.G.x4cult. gesch.regioLimburg
476Streekgebonden kledingNederlands Centrum voor VolkscultuurDrs. E.Stroukenonderzoek in nederland en Vlaanderen11algemeenregioNederland en Vlaanderen
477Literatuurlijst 2xJ.A.G. EijckJ.A.G. Eijckliteratuurlijst4cult. gesch.Eijsden
478Ontsluiting en gebruik van historische landkaartenTheinland Verlago.a. Jan Hartman e.a.Ontsluiting en gebruik van historische landkaarten4cult. gesch.Eijsden regioeuregio
479Limburgia Exactica 1850 - 1950Limburg Museum 2007Carin Daamen-Heeskensfotoalbum4cult. gesch.EijsdenLimburg
480Het zilver van de koninklijke schutterij de boederschap Sint Sebastianus GronsveldOffset MaastrichtJan Haijen e.a.fotoboek/beschrijving schutterij Gronsveld4cult. gesch.EijsdenGronsveld
481Fons Bemelmans Sterio Grafia Maastrichtfotoboek 4e decenium sculpturenfotoboek11algemeenEijsden
482Dwars door OostOcé Deutschland GMBHBert Kreemersbeperkte autobiografie Pierre Rutten5krijgsgesch.EijsdenOost
483Jaarboek 2006Vereniging Veldeke LimburgLei Heijenrath & Sjaak KroonJaarboek 20064cult. gesch.regioLimburg
484Veldeke Maastricht jaargang 24/135 Veldeke MaastrichtDr. J. Kats dialekt 19504taalkunderegioLimburg
485Veldeke Maastricht jaargang 25/139-140Veldeke MaastrichtDr. J. Kats dialekt 19514taalkunderegioLimburg
486Veldeke Maastricht jaargang 30/166Veldeke MaastrichtDr. J. Kats dialekt 19554taalkunderegioLimburg
487Veldeke Maastricht jaargang 32/175Veldeke MaastrichtDr. W. Roukens dialekt 19574taalkunderegioLimburg
488Veldeke Maastricht jaargang 32/176Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt 19574taalkunderegioLimburg
489Veldeke Maastricht jaargang 34/186Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt 19594taalkunderegioLimburg
490Veldeke Maastricht jaargang 34/189Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt 19594taalkunderegioLimburg
491Veldeke Maastricht jaargang 34/190Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt 19594taalkunderegioLimburg
492Veldeke Maastricht jaargang 35/191Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt 19604taalkunderegioLimburg
493Veldeke Maastricht jaargang 35/192Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt 19604taalkunderegioLimburg
494Veldeke Maastricht jaargang 35/193Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt 19604taalkunderegioLimburg
495Veldeke Maastricht jaargang 35/194Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt4taalkunderegioLimburg
496Veldeke Venlo/Maastricht jaargang 35/195Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt 19604taalkunderegioLimburg
497Veldeke Maastricht jaargang 36/196Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt19614taalkunderegioLimburg
498Veldeke Maastricht jaargang 36/198Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt 19614taalkunderegioLimburg
499Veldeke Maastricht jaargang 36/199Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt 19614taalkunderegioLimburg
500Veldeke Maastricht jaargang 36/200Veldeke MaastrichtDr. W. Roukensdialekt 19614taalkunderegioLimburg
501Veldeke Maastricht jaargang 37/203Veldeke MaastrichtDrs. P. Heijnendialekt 19624taalkunderegioLimburg
502Veldeke Maastricht jaargang 37/204-205Veldeke MaastrichtDrs. P. Heijnendialekt 19624taalkunderegioLimburg
503Veldeke Maastricht jaargang 37/206-207Veldeke MaastrichtDrs. P. Heijnendialekt 19624taalkunderegioLimburg
504Veldeke Maastricht jaargang 38/208Veldeke MaastrichtDrs. P. Heijnendialekt 19634taalkunderegioLimburg
505Veldeke Maastricht jaargang 38/209Veldeke MaastrichtDrs. P. Heijnendialekt 19634taalkunderegioLimburg
506Veldeke Maastricht jaargang 38/210Veldeke MaastrichtDrs. P. Heijnendialekt 19634taalkunderegioLimburg
507Veldeke Maastricht jaargang 38/211Veldeke MaastrichtDrs. P. Heijnendialekt 19634taalkunderegioLimburg
508x
509Veldeke Maastricht jaargang 39/213Veldeke MaastrichtTh. Van der Voortjubileumuitgave 10-jarig bestaansfeest Veldeke Valkenburg4taalkunderegioLimburg
510Veldeke Maastricht jaargang 39/216-217Veldeke MaastrichtDrs. P. Heijnendialekt 19644taalkunderegioLimburg
511Veldeke Maastricht jaargang 40/221Veldeke MaastrichtDrs. P. Heijnendialekt 19664taalkunderegioLimburg
512Veldeke Maastricht jaargang 40-41/ 222-223Veldeke MaastrichtDrs. P. Heijnendialekt 19664taalkunderegioLimburg
513Veldeke Maastricht jaargang 41/224-225Veldeke MaastrichtDrs. P. Heijnendialekt 19674taalkunderegioLimburg
514Veldeke Maastricht jaargang 43/235Veldeke Maastricht H. Loontjensdialekt 19684taalkunderegioLimburg
515Veldeke Maastricht jaargang 43/237-238Veldeke Maastricht H. Loontjensdialekt 19684taalkunderegioLimburg
516Veldeke Maastricht jaargang 43/239Veldeke Maastricht H. Loontjensdialekt 19684taalkunderegioLimburg
517Veldeke Maastricht jaargang 43/240Veldeke Maastricht H. Loontjensdialekt 19684taalkunderegioLimburg
518Veldeke Maastricht jaargang 43/243Veldeke Maastricht H. Loontjensdialekt 19684taalkunderegioLimburg
519Veldeke Maastricht jaargang 43/245Veldeke Maastricht H. Loontjensdialekt 19684taalkunderegioLimburg
520Veldeke Maastricht jaargang 45/2Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19704taalkunderegioLimburg
521Veldeke Maastricht jaargang 45/4Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19704taalkunderegioLimburg
522Veldeke Maastricht jaargang 45/6Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19704taalkunderegioLimburg
523Veldeke Maastricht jaargang 43/2Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19714taalkunderegioLimburg
524Veldeke Maastricht jaargang 46/3Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19714taalkunderegioLimburg
525Veldeke Maastricht jaargang 46/4-5Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19714taalkunderegioLimburg
526Veldeke Maastricht jaargang 46/6Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19714taalkunderegioLimburg
527Veldeke Maastricht jaargang 47/1Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19724taalkunderegioLimburg
528Veldeke Maastricht jaargang 47/2Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19724taalkunderegioLimburg
529Veldeke Maastricht jaargang 47/3Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19724taalkunderegioLimburg
530Veldeke Maastricht jaargang 47/4Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19724taalkunderegioLimburg
531Veldeke Maastricht jaargang 47/5-6Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19724taalkunderegioLimburg
532Veldeke Maastricht jaargang 48/3Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19734taalkunderegioLimburg
533Veldeke Maastricht jaargang 48/4Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19734taalkunderegioLimburg
534Veldeke Maastricht jaargang 48/5Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19734taalkunderegioLimburg
535Veldeke Maastricht jaargang 48/6Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19734taalkunderegioLimburg
536Veldeke Maastricht jaargang 49/1Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19744taalkunderegioLimburg
537Veldeke Maastricht jaargang 49/2Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19744taalkunderegioLimburg
538Veldeke Maastricht jaargang 49/5Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19744taalkunderegioLimburg
539Veldeke Maastricht jaargang 49/6Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19744taalkunderegioLimburg
540Veldeke Maastricht jaargang 50/1Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19754taalkunderegioLimburg
541Veldeke Maastricht jaargang 50/2Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19754taalkunderegioLimburg
542Veldeke Maastricht jaargang 50/3-4Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19754taalkunderegioLimburg
543Veldeke Maastricht jaargang 50/5Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19754taalkunderegioLimburg
544Veldeke Maastricht jaargang 50/6Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19754taalkunderegioLimburg
545Veldeke Maastricht jaargang 51/6Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19764taalkunderegioLimburg
546Veldeke Maastricht jaargang 51/3-4Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19764taalkunderegioLimburg
547Veldeke Maastricht jaargang 51/5Veldeke MaastrichtM. de Bruindialekt 19764taalkunderegioLimburg
548Mededelingen van de Nijmeegse centrale voor dialekt en naam kunde XIV - 1975Katholieke Universiteit NijmegenProf. Dr. A. Weijnendialekt4taalkunderegioLimburg
549Veldeke Maastricht jaargang 52/1Veldeke MaastrichtP. van de Goordialekt 19774taalkunderegioLimburg
550Veldeke Maastricht jaargang 52/3Veldeke MaastrichtP. van de Goordialekt 19774taalkunderegioLimburg
551Veldeke Maastricht jaargang 52/5Veldeke MaastrichtP. van de Goordialekt 19774taalkunderegioLimburg
552Veldeke Maastricht jaargang 53/2Veldeke MaastrichtP. van de Goordialekt 19784taalkunderegioLimburg
553Veldeke Maastricht jaargang 53/5Veldeke MaastrichtP. van de Goordialekt 19784taalkunderegioLimburg
554Veldeke Maastricht jaargang 54/2Veldeke MaastrichtP. van de Goordialekt 19794taalkunderegioLimburg
555Veldeke Maastricht jaargang 54/3Veldeke MaastrichtP. van de Goordialekt 19794taalkunderegioLimburg
556Veldeke Maastricht jaargang 54/5Veldeke MaastrichtP. van de Goordialekt 19794taalkunderegioLimburg
557Veldeke Maastricht jaargang 55/1Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19804taalkunderegioLimburg
558Veldeke Maastricht jaargangVeldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19834taalkunderegioLimburg
559Veldeke Maastricht jaargang 70/1Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19954taalkunderegioLimburg
560Veldeke Maastricht jaargang 70/2Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19954taalkunderegioLimburg
561Veldeke Maastricht jaargang 70/3Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19954taalkunderegioLimburg
562Veldeke Maastricht jaargang 70/4Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19954taalkunderegioLimburg
563Veldeke Maastricht jaargang70/5Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19954taalkunderegioLimburg
564Veldeke Maastricht jaargang 70/6Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19954taalkunderegioLimburg
565Veldeke Maastricht jaargang 71/1Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19964taalkunderegioLimburg
566Veldeke Maastricht jaargang 71/2Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19964taalkunderegioLimburg
567Veldeke Maastricht jaargang 71/3Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19964taalkunderegioLimburg
568Veldeke Maastricht jaargang 71/4Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19964taalkunderegioLimburg
569Veldeke Maastricht jaargang 71/5Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19964taalkunderegioLimburg
570Veldeke Maastricht jaargang 71/6Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19964taalkunderegioLimburg
571Veldeke Maastricht jaargang 72/1Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19964taalkunderegioLimburg
572Veldeke Maastricht jaargang 72/2Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19974taalkunderegioLimburg
573Veldeke Maastricht jaargang 72/3Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19974taalkunderegioLimburg
574Veldeke Maastricht jaargang 72/4Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19974taalkunderegioLimburg
575Veldeke Maastricht jaargang 72/5Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19974taalkunderegioLimburg
576Veldeke Maastricht jaargang 72/6Veldeke MaastrichtMr. P.W.J. Houbendialekt 19974taalkunderegioLimburg
577RolducRolducL.Linssenjaarboek 19213kerkgesch.regioKerkrade
578RolducRolducL.Linssenjaarboek 19233kerkgesch.regioKerkrade
579x
580RolducRolducL.Linssenjaarboek 19243kerkgesch.regioKerkrade
581RolducRolducL.Linssenjaarboek 19253kerkgesch.regioKerkrade
582RolducRolducL.Linssenjaarboek 19263kerkgesch.regioKerkrade
583RolducRolducL.Linssenjaarboek 19273kerkgesch.regioKerkrade
584RolducRolducL.Linssenjaarboek 19283kerkgesch.regioKerkrade
585RolducRolducL.Linssenjaarboek 19293kerkgesch.regioKerkrade
586RolducRolducL.Linssenjaarboek 19303kerkgesch.regioKerkrade
587RolducRolducL.Linssenjaarboek 19313kerkgesch.regioKerkrade
588RolducRolducL.Linssenjaarboek 19323kerkgesch.regioKerkrade
589RolducRolducL.Linssenjaarboek 19333kerkgesch.regioKerkrade
590RolducRolducL.Linssenjaarboek 19343kerkgesch.regioKerkrade
591RolducRolducL.Linssenjaarboek 19353kerkgesch.regioKerkrade
592RolducH. van der March en Zonen RoermondJ. Metsemakers e.ajaarboek 19363kerkgesch.regioKerkrade
593RolducH. van der March en Zonen RoermondJ. Metsemakers e.ajaarboek 19373kerkgesch.regioKerkrade
594RolducH. van der March en Zonen RoermondJ. Metsemakers e.ajaarboek 19383kerkgesch.regioKerkrade
595RolducH. van der March en Zonen RoermondJ. Metsemakers e.ajaarboek 19393kerkgesch.regioKerkrade
596RolducH. van der March en Zonen RoermondJ. Metsemakers e.ajaarboek 19413kerkgesch.regioKerkrade
597RolducH. van der March en Zonen RoermondJ. Metsemakers e.ajaarboek 19423kerkgesch.regioKerkrade
598RolducH. van der March en Zonen RoermondJ. Metsemakers e.ajaarboek 1943/19443kerkgesch.regioKerkrade
599RolducMercurius EindhovenJ. Damen e.a.jaarboek 1943/19443kerkgesch.regioKerkrade
600RolducMercurius EindhovenJ. Damen e.a.jaarboek 19473kerkgesch.regioKerkrade
601RolducMercurius EindhovenJ. Damen e.a.jaarboek 19483kerkgesch.regioKerkrade
602RolducMercurius EindhovenJ. Teurlingsjaarboek 19493kerkgesch.regioKerkrade
603RolducH. van der Marck en Zonen RoermondJ. Teurlingsjaarboek 19503kerkgesch.regioKerkrade
604RolducH. van der Marck en Zonen RoermondJ. Teurlingsjaarboek 19513kerkgesch.regioKerkrade
605RolducH. van der Marck en Zonen RoermondC. Coenenjaarboek 19523kerkgesch.regioKerkrade
606RolducH. van der Marck en Zonen RoermondC. Coenenjaarboek 19533kerkgesch.regioKerkrade
607RolducH. van der Marck en Zonen RoermondC. Coenenjaarboek 19543kerkgesch.regioKerkrade
608RolducH. van der Marck en Zonen RoermondC. Coenenjaarboek 19553kerkgesch.regioKerkrade
609RolducH. van der Marck en Zonen RoermondC. Coenenjaarboek 19563kerkgesch.regioKerkrade
610Rolduc Roda Sacra 1104-1954H. van der Marck en Zonen RoermondC. Coenen850 - jaar Rolduc3kerkgesch.regioKerkrade
611RolducH. van der Marck en Zonen RoermondC. Coenenjaarboek 19573kerkgesch.regioKerkrade
612RolducH. van der Marck en Zonen RoermondL.W. Wijnen e.a.jaarboek 19583kerkgesch.regioKerkrade
613RolducH. van der Marck en Zonen RoermondL.W. Wijnen e.a.jaarboek 19593kerkgesch.regioKerkrade
614RolducH. van der Marck en Zonen RoermondL.W. Wijnen e.a.jaarboek 19603kerkgesch.regioKerkrade
615RolducH. van der Marck en Zonen RoermondL.W. Wijnen e.a.jaarboek 1961/19623kerkgesch.regioKerkrade
616RolducH. van der Marck en Zonen RoermondL.W. Wijnen e.a.jaarboek 1962/19633kerkgesch.regioKerkrade
617Keesinger historisch ArchiefSystemen Keesingxdagboek wereldgebeuren 1946/19495polit.geschNederl.
618Keesinger historisch ArchiefSystemen Keesingxdagboek wereldgebeuren 1949/19505polit.geschNederl.
619Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 19474cult. gesch.regioLimburg
620Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 19484cult. gesch.regioLimburg
621Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 19494cult. gesch.regioLimburg
622Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 1950/19514cult. gesch.regioLimburg
623Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 1952/19534cult. gesch.regioLimburg
624Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 1954/19554cult. gesch.regioLimburg
625Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 1956/19574cult. gesch.regioLimburg
626Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 1958/19594cult. gesch.regioLimburg
627Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 1960/19614cult. gesch.regioLimburg
628Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 1962/19634cult. gesch.regioLimburg
629Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 1964 4cult. gesch.EijsdenOost Limburg
630Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 19654cult. gesch.regioLimburg
631Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Prof. Dr. J. Timmerjaarboek 19664cult. gesch.regioLimburg
632Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Dr. Mr. H. Woutersjaarboek 1969/19704cult. gesch.regioLimburg
633Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Dr. Mr. H. Woutersjaarboek 1971/19724cult. gesch.regioLimburg
634Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Dr. Mr. H. Woutersjaarboek 19734cult. gesch.regioLimburg
635Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Dr. Mr. H. Woutersjaarboek 19744cult. gesch.regioLimburg
636Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Dr. Mr. H. Woutersjaarboek 19754cult. gesch.regioLimburg
637Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Dr. Mr. H. Woutersjaarboek 19764cult. gesch.regioLimburg
638Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Dr. Mr. H. Woutersjaarboek 19774cult. gesch.regioLimburg
639Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Dr. Mr. H. Woutersjaarboek 19784cult. gesch.regioLimburg
640Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19794cult. gesch.regioLimburg
641Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 1980/19814cult. gesch.regioLimburg
642Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19824cult. gesch.regioLimburg
643Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19834cult. gesch.regioLimburg
644Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19844cult. gesch.regioLimburg
645Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19854cult. gesch.regioLimburg
646Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19864cult. gesch.regioLimburg
647Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19874cult. gesch.regioLimburg
648Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19884cult. gesch.regioLimburg
649Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19894cult. gesch.regioLimburg
650Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19904cult. gesch.regioLimburg
651Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19914cult. gesch.regioLimburg
652Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19924cult. gesch.regioLimburg
653Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19934cult. gesch.regioLimburg
654Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.Dr. P. Ubachs en Drs. I. Eversjaarboek 1994 ongewilde revolutie4cult. gesch.regioLimburg
655Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19954cult. gesch.regioLimburg
656Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig GenootschopL.G.O.G.xjaarboek 19974cult. gesch.regioLimburg
657Het Fenomeen FelderNederlandse Geologische vereniging afdeling LimburgWiel Schinsjubileum uitgave 60-jaar bestaansfeest2archeologieEijsdenRijckholt
658Sporen aan wandUnipers AbcoudeKoos Steenhouwergeschiedenis vuursteenmijnen2archeologieEijsdenRijckholt
659Blomme, Muziek en LeefdeStichting Eijsdens VerledenWilly Theunissen e.a.ter herinnering aan Willy Theunissen4volkskundeEijsden
660TorenuurwerkenStichting tot behoud van torenuurwerkenIr. L.A.A. Romein e.a.700 jaar open tijdsaanduiding11algemeenregioNederland
661Jaarboek L.G.O.G. 2008L.G.O.G.L.G.O.G.jaarboek 2008 deel 1444cult. gesch.regioLimburg
662Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgDrs. J.A.K. Haaskapittel van sint Pieter4cult. gesch.regioSittard
663Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgDrs. J.A.K. Haaskapittel van sint Salvador4cult. gesch.regioSittard
664x
665Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgDrs. H. Roosenboomklooster der Witte Vrouwen4cult. gesch.regioMaastricht
666Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgJ.W.H. Wielandklooster der Predikheren 1261 - 17064cult. gesch.regioMaastricht
667Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgM.C.M. WishauptMaastrichtse ambachten en Ambachtsbeursen4cult. gesch.regioMaastricht
668Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgJ.H.M.M. van Hallschepenbank Kessel4cult. gesch.regioKessel
669Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgTh. J. van Renschschepenbank Echt4cult. gesch.regioEcht
670Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgTh. J. van Renschklooster de Annuciaten4cult. gesch.regioVenlo
672Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgTh. J. van Renschschepenbank Swolgen - Broekhuizenvorst en het Kerspel4cult. gesch.regioTienray
671x
673Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgJ.W. van Kronenbergschepenbank Wansum4cult. gesch.regioWansum
674Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgA.M.L. van Somerenschepenbank Neeritter4cult. gesch.regioNeeritter
675Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgG.L.A. Roksschepenbank Beesel en Belfeld4cult. gesch.regioBeesel en Belfeld
676Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgF.C.A.M. van Geijnschepenbank 1546 - 1798 Well en Bergen4cult. gesch.regioWell en Bergen
677Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgJ.H. Hanssenfamilie Borckgrave d' Altena 1392 - 17924cult. gesch.regioBuggenum
678Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgE.D.E.L. Madlenerklooster Maria Wee4cult. gesch.regioRoermond
679Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgH.R. Wolfsklooster De Beyart 1485 - 17964cult. gesch.regioMaastricht
680Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgJ.J. Hanssenschepenbank Wessem4cult. gesch.regioWessum
681Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgR.M. De la Haijeklooster Hoog - Cruts 1512-1798 (1803)4cult. gesch.regioNoorbeek/Slenaken
682Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgG.H.A. Vennerhoofdgerecht 1459 - 17964cult. gesch.regioRoermond
683Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgW.E.S.L. Keijser - Schuurmanschepenbank Rijckholt 1532 - 17924cult. gesch.EijsdenRijckholt
684Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgM. Meermanwater- en windmolens in Limburg4cult. gesch.regioLimburg
685Rijksarchief LimburgRijksarchief Limburg?inventaris archief van het Kruisherenklooster te Venlo 1334 ( 1399-1796)
686Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgJ.C.C.H.M. van de Borne en A.P.Y.M. Mingelsfamilie Maurissen4cult. gesch.regioMaastricht
687Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgJ.A.K. HaasChronologische lijst van de Cahrters gedateers vóór 1301 (1972)4cult. gesch.regioLimburg
688Geboren, gehuwd, overleden in Breust, Eijsden e.o.Thieme Yonder Media MaastrichtA.P.L. PaquayGeboorten, huwelijken en overlijden van 1600 - 19161genealogieEijsden regioBreust, Mergelland (ged)
689Meerder AlmanakStichting Heemkunde MheerWiel Allertz e.a.jaarboek 200710uitg. zusterv.regioMheer
690Meerder AlmanakStichting Heemkunde MheerWiel Allertz e.a.jaarboek 200810uitg. zusterv.regioMheer
691Keerder KroniekHistorische Cadier en KeerHistorische Cadier en Keerjaarboek 200610uitg. zusterv.regioCadier en Keer
692Keerder KroniekHistorische Cadier en KeerHistorische Cadier en Keerjaarboek 200710uitg. zusterv.regioCadier en Keer
693Keerder KroniekHistorische Cadier en KeerHistorische Cadier en Keerjaarboek 200810uitg. zusterv.regioCadier en Keer
694Kroniek van de abdij van Sint TruidenEisma B.V. LeeuwardenProf. Dr. Jappe Albertsuitgave SHC + LGOG abdij St. Truiden4cult. gesch.regioSint Truiden (Be)
695Het Rijkskamergerecht en de Nederlandenvan Gorcum AssenDt. P.L. Neveuitgave SHC + LGOG rijkskamergerecht4cult. gesch.regioNederland
696Leen- en Laathoven in de Nederlande Territoria vòòr 1795L.G.O.G.Mr. K.J.Th. Janssen de Limpensuitgave SHC + LGOG leen- en laathoven4cult. gesch.regioNederland
697De Boerenkrijg in het Departement van de NedermaasL.G.O.G.Th. Vandebeeck en Dr. J. Grauwelsuitgave SHC + LGOG boerenkrijg Nedermaas4cult. gesch.regioLimburg
698De archieven in LimburgSamson Aphen a/d RijnL.M.Th.J. Hustinx e.a.de archieven van Limburg4cult. gesch.regioLimburg
699Het NamenboekRomen BussumA.N.W. Van der Plankherkomst onze voornamen1genealogieregioNederland
700Dagboek van een Herdershond 1e uitgaveElsevier AmsterdamWilly van Hemertgebeutenissen parochie kapelaan Odekerken4taalkundeEijsden regio(filmopnames) Heerlen
701Dagboek van een Herdershond 2e uitgaveElsevier AmsterdamWilly van Hemertgebeutenissen parochie kapelaan Odekerken4taalkundeEijsden regio(filmopnames) Heerlen
702De BokkerijdersUitgeverij de Lijster Maasbreexgeschiedenis de Bokkerijders4taalkunderegioLimburg
703De gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989Groenvelt b.v. LandgraafJ.H.M. Wieland e.a.gouverneurs beide Limburgen4cult. gesch.regioLimburg
704Geschiedenis der Heerlijkheid OostL.G.O.G.Mr. K.J.Th. Janssen de Limpensgeschiedenis van Oost4cult. gesch.Eijsden Oost
705Genealogie CastermansStichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis RoermondE.M.A.H. Delhougne en A.J.M. Solletfamilie Castermans1genealogieregioMaastricht
706Maaslandse MelangseL.G.O.G.Dr. P.H.J. Ubachsopstellen over Limburgs Verleden4taalkunderegioLimburg
707Centraal bureau voor GenealogieCentraal bureau voor Genealogiexjaarboek 1985 deel 391genealogieregioNederland
708Centraal bureau voor GenealogieCentraal bureau voor Genealogiexjaarboek 1986 deel 401genealogieregioNederland
709Centraal bureau voor GenealogieCentraal bureau voor Genealogiexjaarboek 1987 deel 411genealogieregioNederland
710Centraal bureau voor GenealogieCentraal bureau voor Genealogiexjaarboek 1988 deel 421genealogieregioNederland
711Centraal bureau voor GenealogieCentraal bureau voor Genealogiexjaarboek 1989 deel 431genealogieregioNederland
712Centraal bureau voor GenealogieCentraal bureau voor Genealogiexjaarboek 1990 deel 441genealogieregioNederland
713Centraal bureau voor GenealogieCentraal bureau voor Genealogiexjaarboek 1991 deel 421genealogieregioNederland
714Centraal bureau voor GenealogieCentraal bureau voor Genealogiexjaarboek 1992 deel 431genealogieregioNederland
715Centraal bureau voor GenealogieCentraal bureau voor Genealogiexjaarboek 1993 deel 441genealogieregioNederland
716Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgJ.T.J. Jamarinventaris archief Norbertinessenklooster St.Gerlach4cult. gesch.regioMaastricht
717Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgG.H.A. Vennerinventaris archief schepenbank Nieuwstadt4cult. gesch.regioNieuwstadt
718Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgDrs. J.A.K. Haasinventaris archief klooster der Kruisheren Roermond4cult. gesch.regioRoermond
719Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgM.K.J. Smeetsinventaris archief Munsterabdij Roermond 1220-17974cult. gesch.regioRoermond
720Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgR.A.M. Loontjensinventaris archief Thèâtre à Maestricht 1774-17804cult. gesch.regioMaastricht
721Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgT.A.W. Dingemansinventaris archief heerlijkheid Dalenbroek4cult. gesch.regioRoermond
722Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgG.H.A. Vennerinventaris archief familie van de Berg4cult. gesch.regioRoermond
723Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgA.M.S. van Heesinventaris archief schepenbank der vrije Rijksheerlijkheid4cult. gesch.regioStein
724Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgP.M. Roostinventaris archief van de familie van Moorsel4cult. gesch.regioLierop/Helmond
725Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgG.H.A. Vennerinventaris archief van de Staten van Overkwartier van Gelder 1404-17944cult. gesch.regioGelder
726Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgK. Schutgensinventaris archief Klooster St. Elisabethdal te Nunhem 1240-17974cult. gesch.regioNunhem
727Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgE.M.Th.W. Nujensinventaris archief Provinciaal bestuur van Limburg 1814-19134cult. gesch.Limburg
728Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgE.M.Th.W. Nujensinventaris archief Kapittel van St. Servaas4cult. gesch.regioMaastricht
729Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgW.E.S.L. Keijser-Schuurmaninventaris archief Kruisherenklooster Maastricht4cult. gesch.regioMaastricht
730Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgJ.W. Kronenburginventaris archief "Herstel Limburg 1945"4cult. gesch.Limburg
731Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgM.E.C. Hamersinventaris archief Schepenbank Horst 1501-17994cult. gesch.regioHorst
732Rijksarchief LimburgRijksarchief LimburgJ.A.K. Haasinventaris archieven handschriften abdij Kloosterrade4cult. gesch.regioKloosterrade
733Kaart en plaatFa. G.W. de Boer MiddelburgDr. E. vander Venten-Benselde volksdans herleeft4volkskunderegio Oosterbeek
734GruelesStichting Gruelesxjaargang 35 nr. 44volkskunderegioGronsveld
735Geschiedenis van HeerGemeentebestuur van HeerJ.M. van de Vennegeschiedschrijving van Heer4cult. gesch.regioHeer-Maastricht
736Theodoor Weustenraad (1805-1849)Maaslandse monografieLou Spronckde Processie van Scherpenheuvel4cult. gesch.regioScherpenheuvel
737Veldeke LimburgLei HeijenrathJaarboek 2008/20094cult. gesch.regioLimburg
738La toponymie de ViséSociété Royale Archéo-Historique de Visé et sa RégionJohn KnaepenNotices Visétoises nrs. 105,108,200810cult. gesch.regioVisé
739Rondom Boschstraat 73Stichtig Historische Reeks MaastrichtPaul ArnoldRond om de Boschstraat2monumentenregioMaastricht
740Kasteel Oost en zijn KunstenaarsUitgeverij van Spijk VenloRoel Hessels en Pieter van der HorstKunstenaars van kasteel Oost4cult. gesch.EijsdenOost
741Jaarboek 2009Soc. Hist. Centrum voor Limburg (SHCL)Willibrord RuttenDeel Uv 20094cult. gesch.regioMaastricht
742Jaarboek 2008-2009Veldeke LimburgSchrijen-Lippertz Voerendaal SteinDrs. R.P.W.J.M. van der Heide e.a.4cult. gesch.regioValkenburg a/d Geul
743Kleine atlas voor de geschiedenis van de beide LimburgenProvincie LimburgP.J.M. Aussems e.a.Atlas beide Limburgen4cult. gesch.regioLimburg
744Munstergeleen stratennamen en hun herkomstStichting Charles Beltjens SittardLei LimpensStraanamen en hun afkomst4cult. gesch.regioMunstergeleen
745Historische en Heemkundige Studies in en rond het GeuldalHistorische en Heemkundige GeuldalDrs. R.P.W.J.M van der HeidenJaarboek 20084cult.gesch.regioValkenburg a/d Geul
746Over de Streep Hilversum Verloren Prof. Dr. P.J.A.Nissen e.d.Grensarbied vanuit Z-Limburg naar Duitsland 1958-20014cult.gesch.regioZuid-Limburg
747Keerder KroniekHistorische Kring Cadier & KeerDrs. H.H.M. Beckersjaarboek 20084cult.gesch.regioCadier & Keer
748Studies over de sociaal-economische geschiedenis van LimburgSociaal Historisch Prof. dr. Ad. KotterJaarboek 2008 deel LIII4cult.gesch.regioLimburg
749Veldeke LimburgVereniging Veldeke LimburgLei HeijenrathJaarboek 20074cult.gesch.regioLimburg
750Regionaal Historisch Centrum LimburgRegionaal Historisch Centrum LimburgDouwe Th. de GraafJaarverslag 20064cult.gesch.regioLimburg
751Zuid Limburg toen….. en nuDrukkerij Schrijen-Lippertz VoerendaalAnya NiewerraJaarboek 125 jaar toerisme11toerismeregioLimburg
752D'r hergod verstsjteet och platUitgeverij T.I.C.M. Bemelmans en P. Weelenuitgave 450 jaar Bisdom Roermond4taalkunderegioRoermond
753LimburgensiaGemeente MaastrichtGemeente MaastrcihtOverzicht boeken stadsachief Maastricht4cult.gesch.regioMaastricht
754De Topografische gids van NederlandFilatrop AmersfoortFrank van den Hovetopgrafische gids van Nederland4cult.gesch.regioNederland
755Oude wegen en landerijen in LimburgE.J. Brill te LeidenJ.A. OrtOude wegen en landerijen in Limburg4cult gesch.regio Limburg
756Zuid Limburg Onze oudste cultuurlandallert de Lange A'damC.A. HuygenHeemschutserie deel 734cult gesch.regio Limburg
75790 jaar Koninklijke Harmonie van EijsdenKon. Harmonie van EijsdenKon. Harmonie van Eijsdenfeestprogramma 90-jarig bestaansfeest4cult gesch.regio Eijsden
758100 jaar Koninklijke Harmonie Ste. CecileKon. Harmonie Ste. CecileKon. Harmonie Ste. Cecilegedenkboek en feestgids4cult gesch.Eijsden
759Carnavalsvereniging De Klèèlfep 1953 - 1997Carnavalsvereniging De KlèèflepCarnavalsvereniging De Klèèflep44 - jarig bestaansfeest4cult gesch.Eijsden
760Scouting St. Paulus Eijsden 1933 - 1983Scouting St. Paulus EijsdenScouting St. Paulus Eijsden50 - jarig bestaansfeest4cult gesch.Eijsden
761Bomen in LimburgHenri van Veldeke, MaastrichtJan Hendriks en Anton WerkerBomenboek (boom nabij Navagne)11algemeenEijsden
762Koninklijke Schutterij St. Sebastianus GronsveldKoninklijke Schutterij St. SebastianusKoninklijke Schutterij St. SebastianusDe groete Bronk4cult gesch.regio Gronsveld
763Gemeente MaastrichtStadsbibliotheekStadsbibliotheekMaastrciht 1996 en 19974cult gesch.regio Maastricht
764V.V. Eijsden 1935 - 1985V.V. Eijsden V.V. Eijsden 50 jaar v.v. Eijsden jubileumprogramma4cult. gesch.Eijsden
765Gemeente EijsdenDrukkerij SponsGemeente Eijsdengemeentegids 198711algemeenEijsden
766Carnavalsvereniging De DruugsjliepersCarnavalsvereniging De DruugsjliepersCarnavalsvereniging De Druugsjliepers44 jarig bestaansfeest4cult. gesch.Eijsden
767Koninklijke Oude Harmonie van EijsdenKon. Oude Harmonie van EijsdenKon. Oude Harmonie van Eijsden110 jarig bestaansfeest 1874 - 19844cult. gesch.Eijsden
768Oud Schrift in LimburgWalburg PersStichting vrienden R.H.C.L.Lees en oefenboek oude Handschriften4cult. gesch.regioMaastricht
769Officiële gemeentegids Eijsden 2008Akse Media BV Den HelderGemeente EijsdenGemeentegids 200811algemeenEijsden
770Vereniging voor Limbugse Dialecten NaamkundeDrukkerij Acco LeeuwenDiverse personenJaarboek 2006/ nr. 8.4taalkunderegioLimburg
771Vereniging voor Limbugse Dialecten NaamkundeDrukkerij Acco LeeuwenDiverse personenJaarboek 2006/ nr. 9.4taalkunderegioLimburg
772Sint ChristinakoorAndi Druk Maastricht AirportA.M. van den Boorn e.a.140 jaar bestaansfeest4cult. gesch.Eijsden
773D'n ène café is d'n aandere neetDrukkerij Wilco AmersfoortTon Spauwen10 jaar cafégeschiedenis4cult. gesch.Eijsden
774Sociaal Historisch Centrum voor LimburgSociaal Historisch Centrum voor LimburgA. Knotter en W.RuttenDeel LV 20104cult. gesch.regioLimburg
775Historische en Heemkundige Studies in en rond het GeuldalHistorische en Heemkundige Studies in en rond het GeuldalDrs. R van der Heijden e.a.Jaarboek 20104cult. gesch.regioValkenburg a/d Geul
776Limburgs Geschied- en Oudheidkundig GenootschapL.G.O.G.L.G.O.G.Jaarboek 2010 deel 1464cult. gesch.regioLimburg
777Eijsden, een Maasdorp in ontwikkeling 1851- 1860Universitaire Pers MaastrichtHenk BoersmaHenk Boersma (2011)4cult. gesch.Eijsden
77875 jaar Woningvereniging EijsdenWoningvereniging EijsdenWoningvereniging EijsdenJubileumuitgave 1913-19888soc. gesch.Eijsden
779Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechtenHilversum Verloren 2011Dr. Hans van HallEen rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn4cult. gesch.Eijsden
780Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-LimburgHilversum Verloren Prof.Dr. P.J.A. NissenMijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg 1960 - 1965.9industriëleregioLimburg
781Historische en Heemkundige Studies in en rond het GeuldalxDrs. R.P.W.J.M van der HeidenJaarboek 20114cult.gesch.regioValkenburg aan de Geul
782Keerder KroniekDrukkerij De Heeg MaastrichtHistorische Kring Cadier en KeerJaarboek 20094cult. gesch.regioCadier en Keer
783Keerder KroniekDrukkerij De Heeg MaastrichtHistorische Kring Cadier en KeerJaarboek 20104cult. gesch.regioCadier en Keer
783Keerder KroniekDrukkerij De Heeg MaastrichtHistorische Kring Cadier en KeerJaarboek 20114cult. gesch.regioCadier en Keer
784Veldeke LimburgVereniging Veldeke LimburgLei HeijenrathJaarboek 20114taalkunderegioLimburg
785Limburgse VerwantschappenBarjesteh Waalwijk van Doorn & CoMarie-Anne van der Cruijs / Funs Patelskikwartierstaat M.A. van der Cruijs e.a.4cult. gesch.regioLimburg
786Veldeke LimburgSchrijen-Lippertz Voerendaal/SteinLei Heijenrathjaarboek 20104taalkunderegioLimburg
787Gids voor EijsdenGroen & Groen BV Weertgemeente Eijsdengemeentegids 1980 (gem.wapen van Eijsden)11diverseEijsden
788Sociaal Historisch Centrum voor LimburgSociaal Historisch Centrum voor LimburgA. Knotter en W.RuttenDeel LV 20114cult. gesch.regioLimburg
789d'r KoeënwòòfMieke Nijssen Schoppem (Be)Ellen de BeuleJaarboek 20114cult. gesch.regioVoeren (be)
790Op reis door de historiexx300 jaar fam.geschiedenis fam. Theux ( 1700-2000)1genealogieregioLimburg
791Les Nouvelles Notices Visétoisesxxle train dans la BD 2e serie 115 sept 201011diverseregio Visé (be)
792Les Nouvelles Notices Visétoisesxx290 saison de la SRAHV 2e serie 116 dec. 201011diverseregio Visé (be)
793Ursulinencomplex EijsdenLecturius B.V.gemeente Eijsdenuitgave tgv opening nieuwe gemeentehuis 22-6-19844cult.gesch.Eijsden
794Limburgse VerwantschappenBarjesteh van Waalwijk van Doorn & CoM.A. Van der Cruijs-Gilissen en Funs Patelskibijzondere familierelaties4cult.gesch.regioNederland
795Gehecht aan het verleden en gericht op de toekomstgemeente Margratengemeente Margratenhistorische kenschets van de voormalige gemeente4cult.gesch.regioMargraten
796Prentjes uit de rijkse Roomse Katholieke cultuurDrukkerij Donath B.V. ZeistFrans Pluijmaekers, Susan Verspaandonk en Victor Spauwengedenkprentjes4cult.gesch.regioLimburg
797Eijsden een vrijheid deel I en IIHans van HallHans van Hallhoofdscriptie doctoraal examen( 2 delen)4cult.gesch.Eijsden
798La toponymie de ViséSociété Royale Archéo-Historique de Visé et sa RégionJohn KnaepenNotices Visétoises nrs. 105,108,200810cult. gesch.regioVisé
799Limburgs Geschied en Oudheidkundige Genootschap5nul8 Grafische Produkties ValkenburgProf. Dr. P.M.J.E. Tummers e.a.Jaarboek 2011 deel 1474cult.gesch.regioLimburg
800Gemeente EijsdenAkse Media BV Den HelderGemeente Eijsdengemeentegids11algemeenEijsden
801Limburgse VerwantschappenBarjesteh van Waalwijk van Doorn & CoFuns Patelski & Maria Anne van der Cruijsbijzondere familierelaties Van der Cruijs-Gilissen1genealogieregioNederland
802Vereniging voor Limburgse Dialect- en NaamkundeAcco LeuvenDrs. R. Ceulen e.aJaarboek 2012 nr. 144taalkunderegiobeide Limburgen
803nne Kroétwis gezuëmerd tussen Zieëp en BerwijnDrukkerij WilcoWiely van Ely van Jacquesgedichtenboek4taalkundeEijsden
804Stan SpauwenDrukkerij WilcoJean BrandtsCulturele doezendpoet kluutje oet Eèsjde11algemeenEijsden
805Historische en Heemkundige studies in en rond het Geuldal5nul8 Grafische Produktie Valkenburg a/d GeulDrs. R.P.W.J.M. van der Heijden e.a.Jaarboek 20124cult.gesch.regioValkenburg a/d Geul
806Gens Nostra MaastrichtxHenk BoersmaBegravingen in de Sint Christinakerk te Eijsden1genealogieEijsden
807De Johannieter-ComanderijSociété historique en archéologique dans le Limbourg à MaestrichtH. Mosmans C.S.S.R. W. BuskensJohannieterorde uitgave 2012-14cult.gesch.regioMechelen-Wittem
808Tijdschrift Heemkundevereniging Geleenx4cult.gesch.regioMaastricht
809VeldekeSchrijen Lippertz VoerendaalLei Heijenrathjaarboek 20104cult.gesch.regioMaastricht
810VeldekeSchrijen Lippertz VoerendaalLei Heijenrathjaarboek 20114cult.gesch.regioMaastricht
811Studies over de sociale-econo-Prof. Dr. Ad. KnotterOcé Buisness Service MaastrichtProf. Dr. Ad. Knotter e.a.deel LVI-20124cult.gesch.regioLimburg
811Studies over de sociale-econo-Prof. Dr. Ad. KnotterOcé Buisness Service MaastrichtProf. Dr. Ad. Knotter e.a.deel LVII-20124cult.gesch.regioLimburg
812Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap5nul8 Grafische Produkties ValkenburgProf. Dr. P.M.J.E. Tummers e.a.Jaarboek 2012 deel 1484cult.gesch.regioLimburg
813De motte van BreustADC Monografie 15H. Vanneste, S. Ostkamp, e.a.De opgravingen van een middeleeuwse kasteelheuvel2archeol.regioBreust
814Keerder Kroniek 16 jaargangSt. Historische Kring Cadier en Keerdrs. Simon Peters e.a.Historie Cadier en Keer10uitg.zuster-regioCadier en Keer
815De BongardHeemkundevereniging De BongardO.A. Reitztweede wereldoorlog5krijgsges.regioSimpelveld-Bocholtz
816De Johannieter-CommanderijPublications de la Sociéte Eijsdens VerledenH. Mosmans C.S.S.R.De Johannieterorde3kerkges.regioMechelen
817Jonkheid van CaestertHenk Boersma, e.a.Historie JvC2archeol.regioCaestert, Station
818Joenkheèdvan Eèsjde "de jonges van 't meèdske" mei 2015Drukkerij Spons, Eijsden Stichting Vrienden van het Jonkheid van EijsdenHistorie JvE2regioEijsden
819Vervolgd in LimburgMaaslandse monografieënHerman van RensJoden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens WO25krijgsges.Limburgdiverse
820Les actes du vicariat général de Liege au XVIIIe siècleLiege 2001André DeblonI. Dispenses matrimoniales 1761-17691geneal.BelgieLuik
821Les actes du vicariat général de Liege au XVIIIe siècleLiege 2001André Deblon2. Dispenses matrimoniales 1770-17791geneal.BelgieLuik
822Les actes du vicariat général de Liege au XVIIIe siècleLiege 2001André Deblon3. Dispenses matrimoniales 1780-17941geneal.BelgieLuik
823Bemelen D.T.B. Parochie St. Laurentiusboekbinderij arno lipschM.W. Suijkerbuijk en G.M.J.P. VonckenDoop, Trouw en Begraafboeken 1672-18481geneal.LimburgBemelen
824Bemelen B.S.boekbinderij arno lipschM.W. Suijkerbuijk en G.M.J.P. VonckenG. H. en O. van de B.S.1geneal.LimburgBemelen
825De Rode LeeuwP. SeverijnsDr. P.V. ColfsLatijns Taalgidsje1geneal.Limburgdiv.steden
826Limburg no.1Diverse uitgeversDiverse personenToerisme, kunst, Handel, Nijverheid, Mijnindustrie en woon-winkelcentrum2,8,9 en 11Limburg
827De WarrimontJean pierre L.M.N. de Warrimont, 2013Fred & Jean Pierre de WarrimontKroniek en genealogie van een familie uit het land van Herve en Zuid-Limburg1regio
828Jaarboek 15 van de Vereniging voor Limburgse Dialect-en NaamkundeDrukkerij ACCO Leuvendrs. R. Keulen en P. Slechtendiverse teksten van lezingen1Belgie
829Jaarboek Veldeke Limburg 2013Schrijen-Lippertz Voerendaal/SteinPierre Bakkes, Har Sniekers en Ton van de WijngaardLimburgse dialecten4regio
830Trésors des Châteaux & des Fermes de la Basse-MeuseSociété Royale Archéo-Historique de Visé et sa Région VISE 1993Mmes Jeannine Tihon, Maryse Waterval et Jean Pierre LensenTrésors des Châteaux & des Fermes de la Basse-Meuse2Belgie
831Roermond Biografie van een stad en haar bewonersProost TurnhoutPeter Nissen & Hei van der BruggenBiografie van een stad en haar bewoners2,3,4,5Roermond
832/1Jaarboek 1991 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalDe Heren en Drossaarden van Valkenburg, Portret van een plattelandsnotaris2
832/2Jaarboek 1992 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/3Jaarboek 1993 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/4Jaarboek 1994 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/5Jaarboek 1995 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/6Jaarboek 1996 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/7Jaarboek 1997 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/8Jaarboek 1998 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/9Jaarboek 1999 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/10Jaarboek 2000 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/11Jaarboek 2001 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/12Jaarboek 2002 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/13Jaarboek 2003 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/14Jaarboek 2004 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/15Jaarboek 2005 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/16Jaarboek 2006 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/17Jaarboek 2007 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/18Jaarboek 2008 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/19Jaarboek 2009 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/20Jaarboek 2010 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/21Jaarboek 2011 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/22Jaarboek 2012 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
832/23Jaarboek 2013 Stichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
833Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 98-99Grasborn Grafisch Ontwerp bno, Valkenburg a/d GeulL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
834Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 2005Grasborn Grafisch Ontwerp bno, Valkenburg a/d GeulL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
835Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 20065nul8 Grafische Producties bv Valkenburg/LandgraafL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
836Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 20075nul8 Grafische Producties bv Valkenburg/LandgraafL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
837Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 20085nul8 Grafische Producties bv Valkenburg/LandgraafL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
838Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 20095nul8 Grafische Producties bv Valkenburg/LandgraafL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
839Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 20105nul8 Grafische Producties bv Valkenburg/LandgraafL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
840Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 20115nul8 Grafische Producties bv Valkenburg/LandgraafL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
841Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 20125nul8 Grafische Producties bv Valkenburg/LandgraafL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
842Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 20135nul8 Grafische Producties bv Valkenburg/LandgraafL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
843Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 20145nul8 Grafische Producties bv Valkenburg/LandgraafL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
844Limburgs Geschied- en Oudheidheidkundig Genootschop jaarboek 20155nul8 Grafische Producties bv Valkenburg/LandgraafL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
845L.G.O.G. Derde Limburgs Kwartierstatenboek5nul8 Grafische Producties bv Valkenburg/LandgraafL.G.O.G.Zie inhoudsopgave1,2,3,4
846Diksjenaer van 't mestreechsBoosten & Stols bv MaastrichtDr. H.J.E. EndepolsWoordenboek Maastricht4Maastricht
847Limburg land, leven en legendeUitgeverij ScriptumE. van Sloun, G. Ramaekers, G. Derix, P. HamerslagLimburg land, leven en legende2,3,9Limburg
848Jaarboek 2014 Historische en Heemkundige Studies in en rond het GeuldalValkdruk BV, Valkenburg aan de GeulStichting "Historische Studies"in en rond het GeuldalZie inhoud blz 51,2,3,4
849De scheepvaart in vroeger jarenKoninklijke BibliotheekG. Nauwelaers-WandersScheepvaart in vroeger jaren2Vise
8501915-1985 St. MartinusXPaul Hertogs en Nienke Aarts HuynenEen terugblik van 70 jaren4Eijsden
851In 't Verschiet en van NâbyP.J.M. van Mourik-Karremans, LegermuseumLegermuseum/Alexander PolmanEen keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en tekeningen5
852DE BEVRIJDING van Eijsden-Margraten in september 1944Gemeentebestuur Eijsden-Margraten2015 diverse auteursBevrijding Eijsden-Margraten5
853Zesdaagse Maastricht 1976-1985Stichting Zesdaagse MaastrichtDiverse personenZesdaagse Maastricht8
854De laatste Duitse keizer woonde in NederlandUitgeverij Pirola, SchoordP.J. BussenHoe een dynastie zijn einde vond in ons land5
855Jaarboek 16 van de Vereniging voor Limburgsche Dialect- en NaamkundeP. SlechtenDiverse personenZie blz 34
857Jaarboek 17 van de Vereniging voor Limburgsche Dialect- en NaamkundeP. SlechtenDiverse personenZie blz 34
858Inventaris van de archieven van de Gemeente EijsdenGemeente Eijsden---Margraten 2014W.C. SendenInventaris van de archieven van de Gemeente Eijsden (1913) 1934-1981 (1984)11Eijsden
859Deel LIX-2014 Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor LimburgProvincie Limburg, Universiteit MaastrichtAd Knotter en Willibrord RuttenStudies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg8
860Integratieproject Ursulinencoplex EijsdenGemeente EijsdenXPlanologische en demografische gegevens gemeente Eijsden2Eijsden
861Les Nouvelles Notices VisétoisesXXEdition du mahvi et de la srahv11Visé (Be)
862Canon van LimburgbvLimburg, Maastricht & Mooi Limburgs BoekenfondsJos Venner & Leentje MostertEen historish overzicht2,3,4,5Limburg
863een portret van Eijsden2003 Stichting Woningbeheer EijsdenDiverse personenFoto's van Eijsden11Eijsden
864Sammlung von Phraseologien der modernen SprachenRengersche Buchhandlung Gebhardt & ?WilischR. SeidelPhraseologie der Englischen Sprache4
865Serviam MavoXH. Delnoye, W. Habets, M. Martin-Jaspars en F.Sontrop1919-1968-1973-1983 Een bundel herinneringen2Eijsden
866Monumentaal EijsdenPaul RuttenPaul RuttenFotoboek van historische gebouwen in Eijsden met beknopte geschiedenis ervan11Eijsden
867ne zoengdegenoon mit PierreStan SpauwenStan SpauwenKuunsjwaandeling langs m,arkante puungte ien Aad-Eésde door de Stichting Petrus Wolfs4Eijsden
868Limburg, Een geschiedenis tot 1500LGOGDiverse personen150 jaar LGOG, een geschiedenis2,3,4,5,6,7,8,9Limburg
869Limburg, Een geschiedenis tot 1500 - 1800LGOGDiverse personen150 jaar LGOG, een geschiedenis2,3,4,5,6,7,8,9Limburg
870Limburg, Een geschiedenis tot 1800LGOGDiverse personen150 jaar LGOG, een geschiedenis2,3,4,5,6,7,8,9Limburg
871Hoogstambomen en hun fruitvariëteiten van verleden tot hedenNationale Boomgaarden StichtingDiverse personenSymposium en Tentoonstelling oktobrt 19849
872Fruitvariëteiten van verleden tot hedenNationale Boomgaarden Stichting en Vereniging voor Pomologie en BoomgaardenwerkingDiverse personenSymposium en Tentoonstelling oktobrt 19859
873De boomgaard: zijn fruit en funkties van verleden tot hedenNationale Boomgaarden StichtingDiverse personenSymposium en Tentoonstelling oktobrt 19879
874Verdwenen appel- en perenrassenRijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassenLiesbeth IdemaGeven van rasbeschrijvingen en aspecten die van belang zijn bij de rassenkeuze en de aanplant9
875Zesde beschrijvende rassenlijst voor fruit 1948Commissie voor de rassenlijst voor fruitDiverse personenBehandeling pit- en steenvruchten9
87640- '45 Een klein dorp in een Grote OorlogStichting Heemkunde BemelenDiverse personenTer gelegenheid van het 60-jarig bevrijdingsfeest10Bemelen
877Mheerder Almanak 2002 eerste jaargangStichting Heemkunde MheerDiverse personenVastleggen van diverse in Mheer en directe omgeving10Mheer
878Mheerder Almanak 2003 tweede jaargangStichting Heemkunde MheerDiverse personenVastleggen van diverse in Mheer en directe omgeving10Mheer
879Mheerder Almanak 2007 zesde jaargangStichting Heemkunde MheerDiverse personenVastleggen van diverse in Mheer en directe omgeving10Mheer
880Mheerder Almanak 2008 zevende jaargangStichting Heemkunde MheerDiverse personenVastleggen van diverse in Mheer en directe omgeving10Mheer
881Veldeke LimburgVereniging Veldeke LimburgPierre Bakkes, Har Sniekers en Ton van de WijngaardJaarboek 20144regio
882Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx'Maaslandse Monografieën, 78Thijs van VugtEen sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht 1829-19042Maastricht
883Publications 1958-1959L.G.O.G.Diverse personenDe la société historique et archéologique dans le Limbourg2,3,4,5,6,7,8,9Limburg
884D-Day in Zuid LimburgDe LimburgerDiverse personenDagboek van de bevrijding5regio
885D-Day in Zuid LimburgDe LimburgerDiverse personenDe bevrijding van uur tot uur, van plaats tot plaats5regio
886Jaargang 44, maart 2016L.G.O.G.Diverse personen2,3,4,5,6,7,8,9Limburg
887Het vragen staat ons vrij, maer 't weigeren hier byR@MBert de Vries30-jarig bestaan van R@M, Research and MarketingLimburg
888Gemeentegids 2013-2014Gemeente Eijsden-MargratenDiverse personenGemeentelijke informatie11regio
889De Gouden Kroon 1898 - 1948XAnton vn DuinkerkenGedenkboek bij gelegenheid van het Gouden Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina8Nederland
890Sociaal Historisch Centrum voor LimburgSociaal Historisch Centrum voor LimburgSociaal Historisch Centrum voor LimburgJaarboek 20154Limburg
891Historische en Heemkundige studies in en rond het GeuldalHistorische en Heemkundige GeuldalDrs. Rob van der HeijdenJaarboek 20154Valkenburg a/d Geul
892De MaasgouwL.G.O.G.L.G.O.G.Jaargang 134/20154Limburg
893Limburgs Tijdschrift voor GenealogieL.G.O.G.L.G.O.G.X4Limburg
894Sint PieterStichting oud Sint pieterXvroeger en nu4regioMaastricht
895Les Nouvelles Notices VisétoisesXXActes du Colloque du 9 mai 2015 à Visé: L'occupation allemande11regioVisé
896Onze vaderlandse geschiedenisInter-Combi van Seijen LeeuwardenKlaas Jansma en Meindert SchroorVaderlandse geschiedenis11regioNederland
897Publications de la Société Royale Historique et Archéologique dans le LimbourgL.G.O.G.L.G.O.G.Jaarboek 2015 deel 1514regio
898E.M.H.I.T.O.R.K. Middenstandsvereniging EijsdenxEijsdense Middenstands- Handel- en Industrie Tentoonstelling4Eijsden
899De TrichterwegJeng TheunissenJeng vaan Jacqueszie EV December 1982 nr 204Eijsden
900Le Papegaie nr 128 - Février 2016Province de LiègexLe journal des Anciens Arquebusiers de Visé11Voeren, Visé en LuikVisé
901Sint Pieter 23Stichting oud Sint pieterDiverse personenvroeger en nu4regioMaastricht
902De MaasgouwL.G.O.G.L.G.O.G.Jaarboek 135/2016/14Limburg
903De MaasgouwL.G.O.G.L.G.O.G.Jaarboek 135/2016/24Limburg
904GruelesStichting Gruelesxmaart 2016 jaargang 36 - 111regioGronsveld
905GruelesStichting Gruelesxmaart 2016 jaargang 36 - 211regioGronsveld
906Antoon Theunissen & Zonen 3xPierre TheunissenPierre TheunissenEen familiekroniek door Pierre Theunissen1Eijsden