Uit de nieuwe UEV 160

Nieuwe Uitgave Uit Eijsdens Verleden

Het nieuwe nummer van Uit Eijsdens Verleden (nr. 160) is uit. In deze uitgave niet alleen aandacht voor gebeurtenissen uit het verleden, maar dit keer ook een actueel thema. Het hoogwater van juli 2021 komt aan bod en er wordt terug gekeken naar het hoogwater van 1926 en de verschillen daartussen. Voor een kleine geschiedenis van het hoogwater in Eijsden zijn we in ons fotoarchief en in oude kranten gaan snuffelen.

Tweeënveertig jaar geleden verscheen in Uit Eijsdens Verleden een artikel van Jan Hartmann over heksenprocessen in Eijsden in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Inmiddels is uit archiefonderzoek veel meer bekend geworden over wat zich toen afspeelde in onze regio. Het resultaat is verbijsterend en schokkend. In deze uitgave van Uit Eijsdens Verleden het eerste deel van een artikelenreeks van Hans van Hall over de heksenvervolgingen in Eijsden en Breust.

Op Diepstraat 19 was van 1917 tot 1950 de winkel van Beth Speckens-Lucassen en haar dochter Fie gevestigd. Gabriëlle Hettinga-Huijnen haalt herinneringen op aan die bloeiende zaak van haar moeder en grootmoeder. In de rubriek Kent u ze nog? staat Gabriëlle stil bij het graf van haar voorouders op het kerkhof aan de Vroenhof.

Toppers van toen is ook dit keer gewijd aan een van Wielervrienden: Fons Bessems. In een interview met Jo Debeij vertelt hij over zijn liefde voor het fietsen en over zijn avonturen op de smalle bandjes. En verder dit keer natuurlijk ook weer een bijdrage van de werkgroep Kal plat!

Losse nummers zijn verkrijgbaar in de winkel van Lidwine Partouns in de Kerkstraat voor slechts € 7,50 of aan te vragen via ons secretariaat.

Wilt u nog meer over de geschiedenis van Eijsden en omgeving weten? Voor € 20,– per jaar kunt u al lid/abonnee worden en krijgt u jaarlijks 4 uitgaves boordevol interessante verhalen uit het recente verleden of van langer geleden. Kijk daartoe op onze website Eijsdensverleden.nl (onder “lid worden”), of neem contact op met ons secretariaat 06-46303591 of per mail secretaris@eijsdensverleden.nl. U krijgt de uitgaves dan thuisbezorgd.

 

 

 

 

 

Geef jouw club een steuntje in de rug.
Spaar PLUS sponsorpunten voor jouw lokale club of vereniging. Doe mee en spaar je club gezond.Van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 2021 ontvang je een sponsorpunt bij elke 10 euro aan boodschappen en bij geselecteerde actieproducten.
Kras de unieke code van je voucher open en scan de QR code met je mobiele telefoon of ga naar www.plus.nl/sponsorpunten
Bekijk alle deelnemende clubs en verenigingen en bepaal wie je jouw sponsorpunten schenkt. Uiteraard zouden we  heel graag willen dat u uw punten schenkt aan de stichting eijsdens verleden of klik hier :
https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/verzilveren/Eijsdensverleden

Digitaal sparen is ook mogelijk. je ontvangt je sponsorpunten dan in je PLUS-app. Als je digitaal spaart ontvang je gelijk één sponsorpunt gratis.
Hoe meer sponsorpunten je activeert hoe meer je kans maakt om clubsponsor van de week te worden. Je maakt dan kans op een van de drie PLUS cadeaukaarten tw.v. 75 euro.

Ook zal er in de winkel weer een doos klaar staan met het opschrift Stichting Eijsdens Verleden. Ook daar kunt u de punten doneren. Heel erg bedankt alvast.

DOE MEE EN GEEFT EIJSDENS  VERLEDEN EEN STEUNTJE IN DE RUG

 

Zaterdag 21 september 2021 vond de opening plaats van de eerste foto-expositie bij Sociaal Centrum Eijsden. Deze expositie heeft als thema: ‘Religieuze gebouwen en personen van 1895 tot 2019’. Met deze expositie willen we meer laten zien over de geschiedenis van Eijsden én u kennis laten maken met Sociaal Centrum Eijsden.

De expositie is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen Stichting Eijsdens Verleden en Sociaal Centrum Eijsden. U kunt de expositie vanaf heden gratis bezichtigen van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur.

Naast een bezoekje aan de expositie bent u overigens altijd welkom bij Sociaal Centrum Eijsden om een kopje koffie te drinken, nieuwe mensen te leren kennen of mee te doen aan allerlei activiteiten.
We zijn van plan om de expositie met enige regelmaat aan te passen met telkens een ander thema. Heeft u suggesties en/of ideeën? Aarzel dan niet om deze met ons te delen.

Wilt u meer weten over Sociaal Centrum Eijsden? Dan verwijzen wij u graag naar onze website: www.sceijsden.nl.

Nieuwe Uitgave Uit Eijsdens Verleden

Het nieuwe nummer van Uit Eijsdens Verleden (nr. 159) is onlangs uitgegeven.
Hier volgt  het voorwoord van onze hoofdredacteur Lucia Geurts.

Van de redactie:
Een jaar geleden stond de tijd in Eijsden even stil toen we beseften dat de processie op Bronkzondag niet kon uittrekken. We waren van slag, voelden ons ontheemd en pinkten een traantje weg toen er toch processiemuziek klonk, al was het dan ook mechanische en bestond de stoet uit slechts twee man. Dat zou ons geen tweede keer gebeuren. Als ik dit schrijf weten we dat we te voorbarig waren. Ook dit jaar gaat de processie niet door. Het coronavirus houdt ons voorlopig nog in zijn greep.

Bronk en processie, broederschap en jonkheden zijn belangrijke elementen in het verhaal over Onze-Lieve-Vrouw van Breust. In oktober vorig jaar werd haar nieuwe feestkleed ingezegend. Wie is zij? Hoe oud is ze en waar komt zij vandaan? Over deze ‘staakmadonna’ en de tradities om haar heen hebben Maria en Louise Rutten allerlei informatie bijeengebracht. Zij kennen het beeld door en door als de trouwe kleedsters van Slevrow.

We blijven nog even in Breust en maken kennis met Andreas van Wel, die in de eerste helft van de achttiende eeuw pastoor van de Sint-Martinuskerk was. Hij heeft zich onder andere toegelegd op het nauwgezet bijhouden van doop-, huwelijks- en overlijdensregisters. Ze bevatten een schat aan informatie en zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Henk Boersma schrijft erover.

Wie kent ze niet: de Wielervrienden. Al bijna vijftig jaar trekken ze eropuit op zondag voor een tocht vanaf café De Greune Mert aan de Diepstraat. Ze laten zich niet afschrikken door een col van welke categorie dan ook tijdens een koers of een meerdaagse tocht. Fred Doensen is een van hen. Jo Debeij haalt herinneringen op aan zijn belevenissen met de Wielervrienden.

Ook de berichten uit de Limburger Koerier van 1904 gaan over wielrennen, meer precies over de grootse wielerfeesten die in Eijsden werden georganiseerd met spectaculaire kunststukjes op de fiets, zoals pijprijden, poprijden en eierrijden. Mathieu Theunissen heeft de oude krantenberichten bijeengezet en toegelicht.

De lange lijst van reacties en aanvullingen op vorige uitgaven van Uit Eijsdens Verleden toont aan dat ons blad goed en kritisch gelezen wordt. Dank daarvoor. Tot slot heeft de werkgroep Kal plat! dit keer een interessante verzameling uitdrukkingen en gezegdes in het Eijsdens dialect.

Wij wensen u een warme, maar niet te droge zomer waarin we met z’n allen corona getemd hebben. Veel genoegen en blijf gezond!

Lucia M.J. Geurts
hoofdredacteur

Losse nummers zijn verkrijgbaar in de winkel van Lidwine Partouns in de Kerkstraat voor slechts € 7,50 of aan te vragen via ons secretariaat.
PR commissie

 

 

 

 

 

Nieuwe Uitgave Uit Eijsdens Verleden

Het nieuwe nummer van Uit Eijsdens Verleden (nr. 158) is uit. Het biedt weer een gevarieerd aanbod van verhalen die betrekking hebben op de geschiedenis van Eijsden. Over de geschiedenis van de huidige en vroegere stuw in Visé in de Maas vlakbij Eijsden heeft Eddy Bruyère een artikel geschreven in ‘Le Papegaie’, het verenigingsblad van de Arquebusiers de Visé (schutterij). De Nederlandse vertaling van dit verhaal is opgenomen in dit nummer.

De Diepstraat was weleer dé handelsstraat van Eijsden. Belangrijk onderdeel van de bedrijvigheid waren de ondernemingen van de familie Manderveld, die in de negentiende eeuw naar Eijsden kwam, een eeuw lang economisch en maatschappelijk zeer actief was en van wie een nazaat vorig jaar vanuit de Verenigde Staten op zoek ging naar zijn roots. Over deze familie Manderveld hebben Sahar Khosrovani en Marie-Anne van der Cruijs veel wetenswaardigs uit de archieven opgedoken.

Verder in het nieuwe nummer een rapportage over hoe vroeger in Breust carnaval werd gevierd, en in het tweede deel van de zoektocht naar de wandelende Hof van Maarland gaat Joep Orbons dit keer de lucht in en toont ons hoe weerbarstig archeologisch onderzoek kan zijn. En natuurlijk ontbreekt ook dit keer niet de vaste rubriek Kal plat!

Losse nummers zijn verkrijgbaar in de winkel van Lidwine Partouns in de Kerkstraat voor slechts € 7,50 of aan te vragen via ons secretariaat.

PR commissie

 

 

 

Ons gewaardeerd mede bestuurslid Henk Boersma schrijft niet alleen artikelen  voor onze stichting maar is ook lid van het LGOG, oftewel het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Ook daar zijn in de loop der jaren diverse artikelen van Henk gepubliceerd. Deze artikelen kunnen ook voor de lezers van Uit Eijsdens Verleden van belang zijn voor hun familiegeschiedenis of uit algemene interesse voor de geschiedenis van Eijsden. Daarom hebben we op onze site onder de rubriek publicaties/artikelen hiervan een opsomming gegeven.

Klik hier voor een overzicht naar de artikelen waaronder de LGOG artikelen)

 

 

 

Een nieuw “oud” verhaal over de molen die vroeger stond op de hoek Diepstraat en Het Bat..

We hebben weer een oud verhaal opgediept dat zeker de moeite waard is om te (her)lezen.
Een verhaal van Hans van Hall dat geplaatst is in de uitgave “Uit Eijsdens Verleden” jaargang 1  nr 3 in 1978.
Lees meer.

Het eind van het jaar nadert. Een tijd om terug te kijken en te reflecteren op de ultrakorte geschiedenis die één jaar omvat. Het lijkt wel of 2020 veel langer heeft geduurd dan andere jaren. Dat komt niet door de extra schrikkeldag, maar door de opeenstapeling van telkens weer zeer ongewone, zeer onverwachte en zeer ingrijpende gebeurtenissen die ons allemaal raken, lokaal, landelijk en wereldwijd. Binnen een jaar tijd is er een scheidslijn tussen voor en na de komst van het covid-19 virus. We kijken bevreemd naar televisiebeelden uit januari 2020 waarin mensen elkaar begroeten met een hand, kus of knuffel, alsof het om een film uit de jaren vijftig gaat.

Voor u, als lezer van Uit Eijsdens Verleden, is terugkijken in de tijd heel gewoon, niet alleen aan het einde van een jaar, maar telkens weer bij iedere nieuwe uitgave van dit blad. Dit keer gaan we heel ver terug in het verleden. Archeoloog Joep Orbons neemt ons in het eerste deel van zijn artikel De wandelende Hof van Maarland mee op zijn zoektocht naar verborgen vondsten uit de Romeinse en laatmiddeleeuwse tijd. Hij laat zien hoe archeologen kunnen ontdekken wat er aan relicten in de bodem verborgen zit, zonder een spade in de grond te steken.

Henk Boersma rondt zijn kroniek van het jaar 2001 af. In dit derde deel memoreert hij gebeurtenissen die in Eijsden plaatsvonden tussen september en december van dat jaar. Hij put daarvoor uit de regionale en lokale pers. Het lijkt nog niet eens zo lang geleden, maar toch…

Ook de Limburger Koerier blijft een bron van historische wetenswaardigheden. In eerdere uitgaven waren we gebleven bij het jaar 1904. Daar pakken we de draad weer op. Eijsden blijkt in die tijd dol op zomerfeesten te zijn. De Limburger Koerier rapporteert een aaneenschakeling van kermissen, wielerfestijnen en muziekoptredens met als hoogtepunt het huwelijk van gravin Isabelle de Geloes met graaf Joseph d’Oultremont. Mathieu Theunissen doet verslag van de dagenlange festiviteiten.

U heeft van ons ook nog enige aanvullingen te goed op eerder verschenen artikelen. Zo portretteert Eddy Piters in de rubriek Jongens van de Maas visser Sjeng Martens, de opa van de veerman Jules over wie we in Uit Eijsdens Verleden nr. 151 hebben geschreven.

Zoals gebruikelijk sluiten we af met de rubriek Kal plat! waarin het Eijsdens dialect in ere èn in herinnering wordt gehouden.

Namens de redactie en de medewerkers van Eijsdens Verleden wens ik u een mooie kerst en een goed nieuwjaar. Het zal anders dan anders zijn, maar in elk geval van historische betekenis.

Lucia M.J. Geurts

Hoofdredacteur

 

 

 

Onlangs is de complete restauratie van de Diepstraat afgerond.  Daarbij zijn op de kop van Diepstraat, vroeger “het bovenste einde” genoemd,  door de gemeente twee mooie stalen informatieborden  geplaatst waarbij Eijsdens Verleden voor de informatie over deze oude straat met haar zeer rijke historie, heeft gezorgd.
Hieronder volgt de complete tekst:

Van Dorpsstraat tot Diepstraat

De huidige Diepstraat wordt pas officieel sinds omstreeks 1960 zo genoemd. Eerder waren andere benamingen in gebruik voor (delen van de straat) zoals Halfstraat, Rechtestraat, Eijsderstraat, Dorpsstraat, Mgr. Nolensstraat, Grand Rue, maar ook al Diepstraat.
Aan de Eijsdense kant van de Maas maakte de Diepstraat min of meer deel uit van de doorgaande verbindingsweg tussen de steden Maastricht en Luik.De Diepstraat ontleent haar naam aan het gegeven dat het neerwaarts gedeelte van de straat met een ruim verval van circa 11 meter aflopend is richting de rivier de Maas. De Diepstraat behoort tot de oudste straten van Eijsden. Sommige delen van de bebouwing, in ieder geval de kelders, gaan terug tot in de Middeleeuwen. Eertijds, tot ongeveer 1960, was de langgerekte rechte straat opwaarts begrensd ter plaatse genaamd ‘het bovenste einde’ en splitste daar enerzijds naar (nu) de Schoolstraat en anderzijds naar (nu) de Wilhelminastraat. Aan de andere kant, neerwaarts, eindigde de straat in de Maas ter plaatse genaamd ‘de Laak’.

Het bovenste einde

De Diepstraat was en is een belangrijke straat in Eijsden. Eijsden vervulde lange tijd in een overwegend agrarisch omgeving een centrumfunctie. Hier concentreerde zich andere bedrijvigheid dan het boerenbedrijf, hier hield de dokter spreekuur, hier kon men terecht bij de notaris, hier hadden bakkers en slagers, de sigarenmaker en de kruidenier met zijn koloniale waren en tal van andere middenstanders hun winkel. Ook was dit de locatie van de schepenbank, waar recht werd gesproken, en het gasthuis, waar minderbedeelden werden opgevangen en pelgrims konden overnachten. Hier waren de openbare waterpompen voor het tappen van water en het uitwisselen van nieuwtjes. Vóór de komst van het gemotoriseerde verkeer bood de Diepstraat plaats aan de markt en werd er kermis gehouden. De monumentale panden in het straatbeeld zijn nog steeds de stille getuigen van de belangrijkheid van de Diepstraat. Wat bleef en kwam zijn de cafés en restaurants.

Gelet op de centrale ligging en de voorname uitstraling van de Diepstraat is het niet verwonderlijk dat de straat decor is (geweest) van tal van activiteiten. Op de eerste plaats betreft dat de feestelijkheden bij de jaarlijkse bronk ter gelegenheid van sacramentsdag. Eerst ten behoeve van de processie door het plaatsen van heilig huisjes (tijdelijke kapellen) en bloemtapijten, later voor het dansen van de vermaarde cramignon-reidans. Ook was de straat opnamelocatie voor de succesvolle TV-serie Dagboek van een herdershond (uitgezonden 1978-1980). In het voorjaar is er de start en aankomst van de wielerklassieker Hel van het Mergelland (1973-2011; met uitzondering van 2001 vanwege de MKZ-crisis), sedert 2012 onder de naam Volta Limburg Classic. Sedert 1974 biedt de Diepstraat en aangrenzende straten opnieuw marktkooplui, particulieren en verenigingen een podium voor verkoop en vertier tijdens de jaarlijkse braderie onder de naam Diepstraatfeesten. Zo is het verleden toch weer dichtbij.

De Laak

De plaats waar de Diepstraat in de rivier de Maas eindigt werd vroeger ‘de Laak’ genoemd. ‘Laak’ (grenswater) refereert hier aan het drassig overgangsgebied tussen de Maas en de vaste oever. Thans is ter plaatse het gemotoriseerde voetveer Eijsden-Ternaaien in de vaart, vroeger deed daar de sloeproeier zijn werk om de mensen over de Maas te zetten. Ter zijde van de Laak, stroomafwaarts, ligt het Bat. Dit toponiem voor aanlegplaats of kade is zeer oud en wijst de plaats aan waar schepen voor anker gingen om te worden gelost of geladen. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat reeds in de Middeleeuwen in deze omgeving gebouwen hebben gestaan die in verband kunnen worden gebracht met de Maasvaart, zoals pakhuizen en handelshuizen, en waarschijnlijk een of meer scheepswerven, voor bouw en onderhoud van schepen. De huidige stenen kade werd in de 19e eeuw gebouwd, daarvoor was er waarschijnlijk een keerwand van hout geplaatst.

Oude prent van “De laak”

Schippers die de kost verdienden met het vervoer van vracht over de Maas werden Maasschippers genoemd. Hun vaargebied reikte van voorbij Mézières in Frankrijk tot in Dordrecht op Nederlands grondgebied. Dordrecht vervulde hierbij een belangrijke rol, omdat deze stad in 1299 het stapelrecht had gekregen, hetgeen betekende dat kooplieden en schippers verplicht waren hun handelswaar (in eerste instantie wijn, hout en graan) in Dordrecht op de markt aan te bieden, vóór dat anderen hun slag konden slaan. Hierdoor ontstond een bijzondere relatie tussen Eijsden en Dordrecht. Tal van Eijsdense families van Maasschippers, zoals daar waren Walpot, Petermans, Nolens en Morrees, hebben daardoor in beide plaatsen verwanten. Afhankelijk van hun vracht deden de Maasschippers tussenliggende handelsnederzettingen aan, zoals bijvoorbeeld Hoei, Namen, Luik, Eijsden, Maastricht, Roermond, Venlo, Grave, Maasbommel en Gorcum. De vracht die zij vervoerden was zeer divers: kersen, peren, appels, amandelen, graan, bieten, gedroogd spek, vis, lever, traan, zout, kaas, rijst, boerderijdieren (paarden, koeien, ganzen), maar ook steenkool, ertsen, spijkers, kalk, ijzer, wol, laken en andere stoffen en bouwmaterialen zoals Namense steen, haardstenen, kalk en hout. Kortom, zowat alles waar vraag naar was.

Op het einde van de 18e eeuw was de Maasvaart nagenoeg volledig tot stilstand gekomen. Door verslibbing van de vaargeulen, de toename van het transport van goederen over land, de hoge toltarieven en de te betalen douaneaccijnzen was de Maasvaart niet meer concurrerend. De schepen werden uit de vaart genomen, de teloorgang van de Maasvaart was volledig. Hier en daar bleef een enkel vaartuig als marktschip in de vaart. Marktschepen vervoerden op vastgestelde dagen en tijdstippen personen en goederen tussen bij elkaar gelegen plaatsen zoals Eijsden-Maastricht en Maastricht-Luik. Maar ook deze vorm van transport was geen lang leven meer beschoren. Wat rest van het Maasschippersverleden in Eijsden is de kademuur, enige door schippers bewoonde huizen en de verering van Sint-Nicolaas, patroonheilige van schippers, vissers en kooplieden, die in het Eijsdense buurtschap Caestert een kapel was toegewijd.

Auteur Henk Boersma.

 

 

De Rabobank Zuid-Limburg draagt alle verenigingen die klant zijn van de Rabobank een warm hart toe door ook dit jaar weer een mooi geldbedrag te verdelen onder alle aangemelde verenigingen.

Daar moeten we wel wat voor doen. Dat kan door te stemmen op uw favoriete vereniging(en).  Daarom vragen wij om UW stem.
Deze stem geeft ons wat meer financiële steun om te doen waar we voor staan en waar onze vrijwilligers, vaak dagelijks, veel werk voor verzetten.

U kunt op twee manieren stemmen.  Voorwaarde is wél dat U zelf een Rabobankrekening heeft of lid bent van de Rabobank.
Stemmen gaat via de Rabobank app of via de website van de Rabobank.  KLIK hier.  U mag 5 stemmen verdelen en max twee stemmen per vereniging.

We hopen dat onze Stichting Eijsdens Verleden op uw 2 stemmen mag rekenen. Alvast dank hiervoor.

Hoe werkt het stemmen in de app en de website?

Door in te loggen in de app of op onze website en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport.

  1. Log in en ga via ‘Zelf regelen’ naar ‘Lidmaatschap’ en druk daarna op de knop ‘ClubSupport’.
  2. Druk op ‘Selecteer je favoriete clubs’ om vervolgens naar de deelnemers te gaan.
  3. Kies minimaal drie en maximaal vijf clubs en druk dan op ‘Stap 2’.
  4. Verdeel vijf stemmen over de door jouw gekozen clubs.
  5. Druk daarna op ‘Stemmen indienen’ om je stem uit te brengen.

 

 

 

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 stond in het teken van onze tentoonstelling ter ere van onze lustrumviering.  Ondanks het slechte weer en de maatregelen die wegens COVID-19 genomen moesten worden werden de 5 tentoonstellingen goed bezocht.
We hebben ons mogen verheugen op nieuwe aanmeldingen en hebben spontaan foto’s en bidprentjes ontvangen.

Dit jaar bestaat Eijsdens Verleden 45 jaar. Dit hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben een foto-, film- en voorwerp tentoonstelling georganiseerd in de kerkdorpen van Eijsden. Dat zijn Eijsden, Breust, Oost-Maarland, Mariadorp en Mesch. Het thema van de tentoonstelling was de jaren zeventig, het decennium waarin Eijsdens Verleden is opgericht.

Elke tentoonstelling had specifieke kenmerken van betreffend dorp.  Er was dus iedere keer weer iets nieuws te ontdekken. Daarnaast hebben we, helaas door COVID-19,  geen life-sprekers gehad maar hebben we stukjes video opgenomen van de sprekers uit betreffende kernen die een gedicht of verhaaltje voorgedragen hebben. Deze video’s zullen nog toegevoegd worden aan deze site.

Mocht u nog in het bezit zijn van bijzondere foto’s van voornoemde kerkdorpen, neem dan gerust contact op met secretaris@eijsdensverleden.nl. We zijn altijd op zoek naar foto’s van gebouwen, straten, bijzondere taferelen en situaties. Originele foto’s krijgt u na het inscannen weer retour. U mag ze uiteraard ook digitaal aanleveren.
Unieke fotos zullen dan met toestemming geplaatst worden op onze fotocollectiesite  sev.collectiebank.nl

De tentoonstellingen hebben plaatsgevonden op de volgende locaties:

Café-zaal ‘t Kelderke Vroenhof 8  (Eijsden)
Café-zaal Heerlijkheid Breust Sint Martinusstraat 5  (Breust)
Buitengoed De Moosjtum Catharinastraat 9  (Oost-Maarland)
Kerk Maria-Tenhemelopneming Mariadorp  (Mariadorp)
Openbare school Mesch Grijze Graaf 12  (Mesch)

 

We hopen dat u genoten heeft van deze exposities. We hopen  iedereen nog lang te kunnen voorzien van de prachtige geschiedenis van ons aller Eijsden.

BEDANKT DAT U ER WAS.

 

9e Lustrum Stichting Eijsdens Verleden.  Zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 van 11:00 tot 17:00 uur. Gratis toegankelijk. Houdt rekening met de actuele coronamaatregelen. De stichting heeft alles in het werk gesteld om te zorgen dat de exposities op een veilige manier bezocht kunnen worden.

In 2020 bestaat Eijsdens Verleden 45 jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren we een foto-, film- en voorwerpententoonstelling in alle dorpen waar Eijsdens Verleden over gaat. Dat zijn Eijsden, Breust, Oost-Maarland, Mariadorp en Mesch. Het thema van de tentoonstelling is de jaren zeventig, het decennium waarin Eijsdens Verleden is opgericht, en te bezichtigen in voornoemde dorpen.

Elke tentoonstelling heeft specifieke kenmerken van betreffend dorp. Zo zal bijvoorbeeld Oost-Maarland iets hebben over de Schutterij en Mariadorp over SVME en Zinkwit. Er is dus iedere keer weer iets nieuws te ontdekken. Alle tentoonstellingen zijn met de fiets of auto makkelijk gemakkelijk bereikbaar. De bezoekers kunnen er natuurlijk ook genieten van een kopje koffie/thee met of zonder vlaai.

Daarnaast nemen we stukjes video op van sprekers uit betreffende kernen die een gedicht of verhaaltje voordragen. Dat monteren we in een korte film met beelden uit de jaren zeventig van die kern. Die film wordt doorlopend vertoond tijdens de tentoonstellingen.

Naast foto’s, films, verhalen en spullen uit het dagelijkse leven van de jaren zeventig geven we ook aandacht aan:  Dagboek van een Herdershond, Haonekrieje, Hel van het Mergelland, het werk van bekende Eijsdense kunstenaars zoals Van Noorden, Petrus Wolfs en de Roosenburgs, de verenigingen, voetbalclubs en nog veel meer.

De tentoonstellingen vinden plaats op de volgende locaties:

Café-zaal ‘t Kelderke Vroenhof 8  (Eijsden)
Café-zaal Heerlijkheid Breust Sint Martinusstraat 5  (Breust)
Buitengoed De Moosjtum Catharinastraat 9  (Oost-Maarland)
Kerk Maria-Tenhemelopneming Mariadorp  (Mariadorp)
Openbare school Mesch Grijze Graaf 12  (Mesch)

We hopen dat onze exposities komt bezoeken en met genoegen hierop terug kunt kijken.