150 jaar “De Greune Mert”

In 2021 bestaat café “De Greune Mert” 150 jaar.

Er is een werkgroep opgericht vanuit Eijsdens Verleden om dit feit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.
Er zullen in dat jaar een aantal activiteiten worden georganiseerd waarbij de geschiedenis van het café en vooral haar sociale rol belicht zullen worden. Om het café in het zonnetje te zetten zullen er tevens gedurende een weekend in augustus of september 2021 festiviteiten in en rondom het café georganiseerd worden.
Als er ergens nog oude foto’s en/of verhalen aanwezig zijn zouden wij verheugd zijn deze te mogen ontvangen om deze via het secretariaat  op te nemen in de geschiedschrijving. Uiteraard zal origineel materiaal zsm geretourneerd worden.

Inmiddels zijn de overlegvergaderingen van de werkgroep opgestart.