2015: Stichting Eijsdens verleden bestaat 40 jaar.

2015:   Stichting Eijsdens Verleden bestaat 40 jaar.

Dit jaar viert de Stichting Eijsdens Verleden haar 40-jarig bestaan. Bij de oprichting heeft De Stichting zich ten doel gesteld om ‘het historisch onderzoek betreffende de gemeente Eijsden’ te bevorderen. Later is dit verbreed tot het aanleggen van en inventariseren van grote collecties foto’s, archiefmateriaal, bidprentjes, brochures, boeken en tijdschriften over Eijsden-dorp en de tot Eijsden behorende woonkernen, met uitzondering van Gronsveld en Rijckholt (waar de Stichting Grueles actief is). Om ervoor te zorgen dat al het werk dat door de enthousiaste leden van de Stichting wordt uitgevoerd ook voor het grote publiek toegankelijk is, worden de resultaten van al het speuren en verzamelen vastgelegd in de periodiek ‘Uit Eijsdens Verleden’ of in boeken die door de Stiching worden uitgegeven. Deze periodiek wordt aan alle donateurs toegezonden en de boeken worden voor een schappelijke prijs aangeboden op diverse verkooppunten in de Eijsden. Recente voorbeelden van dergelijke boeken zijn ‘D’n ène café is d’n aandere neet’ van Ton Spauwen, de ‘Kadastrale atlas van Eijsden 1840’ en de ‘Topografische atlas bij Kadastrale atlas van Eijsden 1840’ van de hand van Henk J.L.M. Boersma.

Daarnaast organiseert de Stichting met regelmaat tentoonstellingen waar delen delen uit de collecties worden getoond. Zo was archiefmateriaal over het Ursulinenklooster te zien in de tentoonstelling ‘van Binding naar Verbondenheid’ dat samen met de Stichting Kunsj in de Vietrien en de Gemeente Eijsden-Margraten werd georganiseerd. Van meer recente datum zijn de tentoonstellingen over het 100 jarig bestaan van Mariadorp en tentoonstelling over de beide Wereldoorlogen, die te zien waren in de bibliotheek van Eijsden en het huis van de Burger in Margraten. Ook beijvert de Stichting Eijsdens Verleden zich in het in ere herstellen van memorabilia, zoals het het Torenkruis van het voormalig Capucijnenklooster. Onlangs werd het kruis gerestaureerd door ijzerwerkkunstenaar Chrétien Tossings. Met medewerking en in opdracht van de Gemeente Eijsden-Margraten is het kruis geplaatst door Straatmakersbedrijf P. Frijns en Zn bij de spoorwegovergang Bellefleur – Loenen. Deze plek werd gekozen omdat aan de overzijde van het geplaatste kruis zich het Capucijnenklooster bevond. De Stichting was ook betrokken bij de plaatsing van het bord bij het station in Eijsden dat de aankomst van de Duitse Keizer Wilhelm II aan het eind van WO I memoreert.

Om het 40-jarig jubileum luister bij te zetten wordt op zondag 25 oktober a.s. een rondleiding georganiseerd door de historische kern van Eijsden. Het thema van de rondleiding en de bijbehorende tentoonstelling is ‘de Eijsdense Middenstand in de twintigste eeuw’. De rondleiding is geheel gratis en leden van de Stichting zullen u langs de diverse voormalige winkelpanden in de oude dorpskern van Eijsden loodsen en e.e.a van deskundig commentaar voorzien. Veel van de voormalige winkelpanden zullen herkenbaar zijn door de aanwezigheid van foto’s achter de ruit, waarop de situatie uit het verleden te zien is. De rondleidingen starten vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur vanuit het café van het Familiemuseum, het voormalig gemeentehuis en voordien Ursulinenklooster. De tentoonstelling is te zien in het Familiemuseum. Voor deze lokatie is gekozen omdat het familiemuseum niet alleen een gezichtbepalende lokatie in Eijsden is maar ook omdat het sinds haar oprichting onderdak biedt aan de Stichting Eijsdens Verleden.