Kasteel Oost wordt in oude glorie hersteld.

Lees meer over de restauratie van kasteel Oost. chevron_right
Stichting Eijsdens Verleden is een vereniging die tot doel heeft het historisch onderzoek met betrekking tot Eijsden en haar omgeving te bevorderen en de resultaten daarvan vast te leggen, een en ander in de ruimste zin des woords.